Aktiviteter

 

 

Barnas Camping Festival 2017http://www.nocc.no/lokal/gjovik/Sider/Barnas-Camping-Festival-2017.aspxBarnas Camping Festival 201723.06.2017 17:00:00
Merkekjøringhttp://www.nocc.no/lokal/romerike/Sider/Øvelseskjøring.aspxMerkekjøring14.08.2017 05:00:00
Elgtreffet 2017http://www.nocc.no/lokal/lillehammer/Sider/Elgtreffet-2017.aspxElgtreffet 201718.08.2017 09:00:00
Høsttreff 18. - 20. august 2017http://www.nocc.no/lokal/sunndal/Sider/Høsttreff-18.---20.-august-2017.aspxHøsttreff 18. - 20. august 201718.08.2017 10:00:00
Beitotreffet 2017http://www.nocc.no/lokal/gjovik/Sider/Beitotreffet-2017.aspxBeitotreffet 201718.08.2017 18:00:00
Hallingtreffet 25.-27. augusthttp://www.nocc.no/aktiviteter/Sider/Hallingtreffet-25.-27.-august.aspxHallingtreffet 25.-27. august25.08.2017 09:00:00
NBCC avd. Østerdalen er 40 år 25. - 27. augusthttp://www.nocc.no/lokal/osterdalen/Sider/NBCC-avd.-Østerdalen-er-40-år-25.---27.-august.aspxNBCC avd. Østerdalen er 40 år 25. - 27. august25.08.2017 10:00:00
Høsttreff på Fredrikstad Motell og Campinghttp://www.nocc.no/lokal/askim/Sider/Høsttreff-2017.aspxHøsttreff på Fredrikstad Motell og Camping25.08.2017 11:00:00
Hausttreff 2017http://www.nocc.no/lokal/sunnmore/Sider/Hausttreff-2017.aspxHausttreff 201725.08.2017 21:00:00
Tour Masuria 27.08. - 04.09. 2017http://www.nocc.no/aktiviteter/Sider/Tour-Masuria-2708---0409.aspxTour Masuria 27.08. - 04.09. 201727.08.2017 13:00:00

Videresalg av strøm er lovregulert

​​​​

De siste to årene har flere av NBCCs medlemmer fra forskjellige kanter av landet rapportert om voldsomme økninger på prisen som campingplasseiere forlanger for den strømmen som gjestene forbruker.

Videresalg av strøm er regulert i energiloven i Norge. NBCCs advokat viser i en artikkel i Bobil og Caravan Magasinet nr. 3 2017 at det uten konsesjon ikke er tillatt med videresalg av strøm med fortjeneste. Etter å ha vært i kontakt med Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) fikk vi også derfra kommentaren om at det ikke er tillatt med videresalg av strøm med fortjeneste uten å ha konsesjon til slikt salg.

Lovverket

I «Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordelig og bruk av energi m.m.» (Energiloven), er kravet om konsesjon klart beskrevet i §4-1. Med mindre campingplasseiere har søkt, og fått konsesjon for omsetning, fordelig og bruk av energi, har de derfor ikke anledning til å ta ekstra betalt for levering av strøm til campingplassbrukere. Så langt vi kjenner til, er det ingen campingplasser som har slik konsesjon. Dermed har de heller ikke anledning til å ta ekstra betalt for strømlevering til campingplassbeboere, men må videreformidle strømmen til den prisen de selv betaler. Det samme gjelder også for dem som leier ut hybler, hvor også noen har tatt ekstrabetalt for strøm til sine leietagere.

Avta​ler

De fleste fastliggere har avtaler med campingplasseieren. De som opplever høye strømpriser bør gjøre vedkommende som driver med slik prissetting oppmerksom på at dette er i strid med lover og forskrifter, og be om at avtalene bringes i samsvar med lovverket. Hvis ikke det hjelper, er det riktig å sende inn klage til NVE om forholdet. NVE ønsker at brudd på energiloven klages inn, slik at de har mulighet til å følge opp.

Konklusjonen er at det ikke er tillatt for andre enn staten til å selge strøm uten konsesjon. De som måtte selge strøm til høyere priser enn de selv betaler, gjør dermed noe ulovlig, og kan risikere både bøter og fengsel som en følge av slik virksomhet. Det er stor mulighet for at både leietagere og utleiere ikke er klar over at det er lovregulert hva som er lov og ikke lov vedrørende videresalg og prissetting av strøm i Norge.

Rammesak:

Utdrag fra:

​​Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven)

Kap. 4. Omsetning av elektrisk energi

§ 4-1.(Omsetningskonsesjon)

Uten konsesjon kan ingen andre enn staten stå for omsetning av elektrisk energi. Departementet avgjør i tvilstilfelle om konsesjonsplikt foreligger.

§ 10-5.(Straff)

Den som overtrer denne lov eller bestemmelser eller pålegg gitt i medhold av loven, straffes med bøter eller fengsel i inntil 1 år eller begge deler.

NBCCs advokat uttaler

Energiloven fastsetter straff for brudd på loven i form av bot/fengsel, mulkt, pålegg m m. Disse sanksjonene er direkte rettet mot selgeren, og får i utgangspunktet ingen betydning for inngåtte avtaler mellom feks plasseier og leietaker. Brudd på energiloven medfører således ikke automatisk at disse avtalene blir ugyldige/ulovlige mellom avtalepartene.

På den annen side kan brudd på energiloven også få betydning for inngåtte avtale.

Det er en grunnleggende forutsetning for leietaker at plasseier selger strøm lovlig og brudd på denne forutsetningen kan bli at inngåtte avtaler hva angår strøm anses ulovlige iht. avtalelovens § 36.​ 

Annonser