Aktiviteter

 

 

UTSATT: Landsmøte og 60-års jubileum 24.-26. juli 2020http://www.nocc.no/aktiviteter/Sider/Landsmøte-og-60-års-jubileum-24.-26.-juli-2020.aspxUTSATT: Landsmøte og 60-års jubileum 24.-26. juli 202024.07.2020 13:00:00
Høsttreff Lonevåghttp://www.nocc.no/lokal/bergen/Sider/Høsttreff-Lonevåg.aspxHøsttreff Lonevåg13.08.2020 23:00:00
Treff på Badstua 2020http://www.nocc.no/lokal/hamar/Sider/Badstua2020.aspxTreff på Badstua 202014.08.2020 11:00:00
Elgtreff 21. - 23. augusthttp://www.nocc.no/aktiviteter/Sider/Elgtreff-21.---23.-august.aspxElgtreff 21. - 23. august21.08.2020 08:00:00
Sensommertreff 21. - 23. august 2020http://www.nocc.no/lokal/sunndal/Sider/Sensommertreff-21.---23.-august-2020.aspxSensommertreff 21. - 23. august 202021.08.2020 13:00:00
Regiontreff på Teksten campinghttp://www.nocc.no/lokal/askim/Sider/Regiontreff-2020.aspxRegiontreff på Teksten camping21.08.2020 14:00:00
AVLYST Hallingtreffet 28. - 30. augusthttp://www.nocc.no/aktiviteter/Sider/Hallingtreffet-28.---30.-august.aspxAVLYST Hallingtreffet 28. - 30. august28.08.2020 08:00:00
Høst treff 2020http://www.nocc.no/lokal/haugesund/Sider/Høst-treff-2020.aspxHøst treff 202004.09.2020 09:00:00
40 års jubileum 5. septemberhttp://www.nocc.no/lokal/sunndal/Sider/40-års-jubileum-5.-september.aspx40 års jubileum 5. september05.09.2020 16:00:00
Høsttreff: Tema SAUhttp://www.nocc.no/lokal/hamar/Sider/tematreff2020.aspxHøsttreff: Tema SAU11.09.2020 13:00:00

Korona: Viktig informasjon for campere

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

NBCC​ (OPPDATERT 11.05.2020)
Campingplasser​ (NY 06.05.2020)
Råd om fritidsreiser (OPPDATERT 29.05.2020)
Campingvogner i Sverige og Finland​ (OPPDATERT 11.05.2020)
Fergeselskapenes kansellerte avganger og reisebegrensninger
Reiseforsikring
Statens Vegves​en og EU-kontroll (OPPDATERT 17.06.2020)
Caravan Club of Sweden, SF-Caravan og NCT 2020 (oppdatert 14.04.2020)
Medlemmers rapport om hjemreise fra Europa og hjem til Norge​
Hurtigruta Carglass​ (ny 23.03.2020)
Praktiske linker​

NB​C​C

​(til toppen​)​

NBCCs administrasjon
På grunn av situasjonen vi nå befinner oss i på verdensbasis med koronaviruset (COVID-19) og de tiltak Helsemyndighetene oppfordrer alle til å gjøre, vil naturligvis også vi i NB​CC gjøre tiltak.

NBCCs administrasjon velger å stenge kontoret på Sørumsand for besøkende, og vil kun ha kontakt med medlemmer og tillitsvalgte per e-post og telefon. Dette for at vi skal kunne opprettholde service-nivået nå når camping-sesongen er på vei og vi går inn i vår mest aktive periode. Vi ber derfor om at om det er noe som skal hentes eller leveres i administrasjonen, avtales på forhånd slik at vi får utført en mest mulig effektiv og trygg gjennomføring.

Dette vil gjelde inntil vi får andre anbefalinger fra Helsemyndighetene.

Landsstyremøte 2020
I NBCC-nytt nr. 4 2019 ble det varslet om Landsstyremøtet, og Landsstyremøtet 2020 skulle bli avholdt helgen 20. - 22. mars 2020. Innkalling og sakspapirer ble sendt ut i hendhold til NBCCs vedtekter.

Alle forberedeles var gjort, men med denne situasjonen som virusutbruddet har medført ble det vedtatt å avlyse det innkalte Landsstyremøtet. Alle sakspapirer og innsendte forslag til møtet vil bli lagret på NBCCs kontor på Sørumsand inntil det vil være forsvarlig å gjennomføre et landsstyremøte.

Når det gjelder kjøpte reisebilletter, ber vi de som har kjøpt disse om å forsøke å få disse refundert. Avinor​ har gått ut med informasjon om at de vurderer å stenge ned flere flyplasser. Til de som får utfordringer, ber vi disse om å kontakte NBCCs kontorsjef Nina Larsen.

Landsmøte og 60-års jubileum på Stiklestad
Landsmøtet er utsatt.

Det er sterkt beklagelig at NBCC må gjøre dette, men situasjonen er slik at det heller foreløpig ikke kan tidfestes nye tidspunkt for Landsmøtet eller Landsstyremøtet.

​NBCCs administrasjon vil sørge for oppdatert informasjon så snart situasjonen endrer seg.

Alle innsendte forslag til Landsstyremøtet er forsvarlig lagret, det samme vil være situasjonen for Landsmøtet.

I forbindelse med nye varsler og innkallinger vil det bli gitt så gode tidsfrister som mulig slik at alle organisasjonsledd skal få mulighet til å behandle sakspapirene på en god og demokratisk måte.

Sentralstyret og administrasjonen håper at alle forstår disse beklagelige utsettelsene.​

Tiltak ute i NBCC
Det anbefales herved fra sentralt hold i NBCC at det ute i organisasjonen treffes de nødvendige tiltak for å hindre smittespredning av koronaviruset.

Det er mange som savner å få gjennomført arrangementer i samfunnet, så også i NBCC sine avdelinger. Situasjonen med Covid-19 pandemien stengte ned samfunnet og heldigvis er vi nå på vei til å få litt mer normale tilstander.

Fra og med 7. mai åpnet det for følgende:

Det tillates arrangementer med inntil 50 deltakerne på offentlig sted, der deltakerne kan holde minst én meter avstand til hverandre og der det er en ansvarlig arrangør.
Dette gjelder alle typer arrangementer, også idrettsarrangementer som stevner, cuper og kamper.
Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted skal ikke regnes som en del av arrangementet.
Deres rolle bør avklares i egne bransjestandarder.

Dersom åpningen av arrangementer opp til 50 deltakere går bra, så er intensjonen å åpne for arrangement med opptil 200 personer fra og med 15. juni. Her vil Regjeringen komme med oppdateringer ved endringer.

Planlagte arrangementer i NBCC regi kan gjennomføres i henhold til disse retningslinjene forutsatt at man som ansvarlig arrangør sørger for nødvendige tiltak rundt hygiene og avstandsregler.​

Avdelingenes campingplasser
Det kommer oppdateringer i retningslinjer hele tiden og vi oppfordrer våre medlemmer til å følge med på både lokale og sentrale nettsider.
Viktige sider er helsenorge.noFolkehelseinstituttets nettsider og Regjeringen.no​.

Se også Råd om fritidsreiser​ under.

​NBCC må i alle ledd planlegge og agere ut i fra de råd og pålegg som kommer fra Norske Helsemyndigheter.

Campingplasser​​

(til toppen)

Bransjenorm for campingplasser
​​NHO Reiselivs advokater har utviklet en bransjenorm som tar utgangspunkt i de bærende pilarene for smittevern som Helsedirektoratet har basert sine veiledere på. Den kan lastes ned her: https://www.nhoreiseliv.no/bransjer/camping/dokumenter/2020/bransjenorm-for-handtering-av-smitteverntiltak-ved-campingplasser/​

Åpne campingplasser
NHO Reiseliv har laget en liste over campingplasser som holder åpent. Disse er kvalitetssikret og oppfyller strenge krav til hygiene og smittevern, slik at alle kan føle seg trygge. Listen oppdateres ukentlig. Du finner listen her: https://www.nhoreiseliv.no/bransjer/camping/nyhet/2020/disse-campingplassene-holder-apent/​​

Campingportalen har korona-status på norske campingplasser, røde piler betyr stengt campingplass, grønn pil betyr åpen campingplass: https://www.campingportalen.no/status

Råd om ​​fri​​tidsreiser

(til toppen)

15. mai la Regjeringen og helsemyndighetene frem oppdaterte råd for ferie- og fritidsreiser i Norge. Rådene skal bidra til at det er trygt å reise på ferie i Norge i sommer. I dag har også Utenriksdepartementet forlenget sitt reiseråd og fraråder fortsatt reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Rådet gjelder frem til 20. august. Innen 15. juni vil det bli vurdert å endre reiserådet til Norden. Innen 20. juli vil det vurderes å endre reiserådet for enkelte andre nærliggende europeiske land.

Det betyr at man håper å åpne grensene mot de nordiske landene den 15. juni – alt avhengig av utviklingen av smittesituasjonen. Regjeringen vil komme tilbake med mer informasjon i forkant av denne datoen.

Derfor er det fortsatt slik at man må i 10 dager karantene dersom man reiser til Sverige eller Finland og skal hjem igjen.

Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-rad-om-ferie--og-fritidsreiser/id2702827/
eller her https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/​​

Ca​mpingvogner på fastplass i Sverige og Finland

(til toppen)

NBCC har vært i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet for å få svar på om eiere av campingvogner plassert i Sverige og Finland kan reise på dagsbesøk for ettersyn, vedlikehold og hjemtransport av campingvogn og bobil. Forskriften vurderes fortløpende og har blitt revidert flere ganger, og vi har fått oppdatering og presisering fra departementet:

(Les forskriften her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470)

Svar 8. mai:

7. mai ble det vedtatt en presisering av bl.a. forskriftsbestemmelsen § 6 første ledd som gjelder unntak fra karanteneplikt. Ny § 6 første ledd lyder slik:

Personer som krysser grensen mellom Sverige og Norge eller Finland og Norge under reise mellom bolig og arbeidssted i disse landene, eller når de er i arbeid, er unntatt fra karanteneplikt etter § 5 i den tiden de er under reise mellom bolig og arbeidssted og i den tiden de er i arbeid

Endringen tydeliggjør det som hele tiden har vært intensjonen med unntaket, som er å sikre at arbeidstakere som pendler mellom Norge og Sverige/Finland kan beholde sitt arbeid og at arbeidsgiverne fortsatt sikres arbeidskraft.

Etter bestemmelsens ordlyd er det et krav om at personen må være i arbeid eller under reise mellom bolig og arbeidssted når vedkommende krysser grensen. Begrunnelsen for dette unntaket er den store "utveksling" av arbeidstagere som daglig skjer mellom Norge, Sverige og Finland i grensestrøkene. Det ville hatt svært store og negative samfunnsmessige konsekvenser dersom man i disse tilfellene ikke hadde fastsatt regler som åpnet for karanteneunntak ved reise til og fra arbeid.

Tidligere inneholdt bestemmelsen ikke et eksplisitt krav om at personen må være under reise mellom bolig og arbeidssted når vedkommende krysser grensen.​

Svar 22. april:

Personer kan reise til Sverige for å for drive ettersyn, vedlikehold, hjemtransport av campingvogn og bobil.

De må imidlertid i karantene når de returnerer til Norge, jf. Covid-19 forskriften § 5. De kan likevel dra på jobb, jf. § 6. Når de ikke er på jobb, er de i karantene – altså på fritiden, jf. samme bestemmelse.

Unntaket fra karanteneplikten ved ankomst til Norge gjelder kun strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn på fritidseiendom i Sverige eller Finland, og ikke bobil, campingvogn, fritidsbåt og lignende,  jf. § 6 fjerde ledd.

​Fergeselskapenes kansellerte avganger og reisebegrensninger

​(til toppen​)

DFDS kansellerer alle minicruise til tidligst 6. april. Linjen København – Oslo stenges frem til tidligst 1. april. For hele tiden oppdatert informasjon om DFDS sine tiltak, se https://www.dfds.com/nb-no/ferge/corona-virus/updates.

Stena Line har nå valgt å legge ned linjen mellom Oslo og Frederikshavn, etter først å ha kansellert den som følge av viruset. ​Ellers er det begrensningen på passasjertrafikken inn i Polen​. For til enhver tid oppdatert informasjon om Stena Line sine tiltak, se https://www.stenaline.no/Trafikkinformasjon.

Fjord Line kansellerer flere av sine seilinger. For til enhver tid oppdatert informasjon om åpne, kansellerte og begrensede seilinger, se https://www.fjordline.com/nb/p/aktuelt/koronavirus-informasjon.

Color Line har flere kanselleringer og mange begrensinger på sine seilinger mellom Norge, Danmark, Tyskland og Sverige. For til enhver tid oppdatert informasjon, se https://www.colorline.no/praktisk-informasjon/coronavirus-informasjon.​

Reiseforsikring​

​(til toppen​)

Hvis du har reiseforsikring hos Codan Forsikring dekker de avbestilling av alle utenlandsreiser med avreise til og med 14. april 2020. Reisen må være bestilt før reiserådet til det aktuelle landet ble utstedt av Utenriksdepartementet. Les mer om Codans informasjon om reiseforsikring og koronautbruddet her: https://www.codanforsikring.no/privat/forebygg-skade/coronavirus.

Statens Vegvesen og EU-kontroll

​(til toppen​)

Tett samarbeid mellom trafikkskolene og Statens Vegvesen har bidratt til at en stor del av oppkjøringskøen etter Koronapausen allerede er tatt unna. Siden oppstart i mai er det totalt gjennomført 14.000 oppkjøringer for alle førerkortklasser i hele landet.
Les mer her: https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/nyheter/nasjonalt/statens-vegvesen-har-gjennomfort-14.000-oppkjoringer-siden-6.mai

Skal du innom en trafikkstasjon i sommer, må du huske å bestille time på vegvesen.no/timebestilling​. Trafikkstasjonene har ikke drop-in. Dette for å gi mer forutsigbarhet og mindre ventetid for publikum. Flere trafikkstasjoner vil også ha redusert kapasitet på grunn av ferieavvikling.
Les mer her: https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/nyheter/nasjonalt/husk-a-bestille-time-hvis-du-skal-pa-trafikkstasjonen-i-somme​

Statens Vegvesen har stor etterspørsel etter oppkjøringstimer. Onsdag i uke 20 startet også oppkjøring for personbil, klasse B, og det er gjennomført over 1700 oppkjøring, 1047 av de i klasse B.
Les mer her: https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/nyheter/nasjonalt/over-1700-oppkjoringer-forrige-uke

Helsemyndighetene har endret kravet til fysisk avstand til minst én meter. Det betyr at opplæring og oppkjøring i de tyngste klassene kan starte igjen.
Les mer her: https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/nyheter/nasjonalt/apner-for-trafikkopplaering-og-oppkjoring-i-tunge-kjoretoy​

Statens Vegvesen gir ingen generell utsettelse av EU-kontrollen for de som har frist i mai eller senere. Kun de som hadde kontrollfrist i perioden 13. mars til 30. april fikk to måneders utsettelse på grunn av korona. Men har du frist i mai eller videre fremover, mådu forholde deg til den og få kjøretøyet godkjent før fristen går ut.
Les mer her: https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/om+organisasjonen/koronautbruddet/ingen-ny-utsettelse-av-eu-kontrollen​

Statens Vegvesen har holdt trafikkstasjonene stengt, men vil fra uke 17 åpne for bestilling av time for teoriprøve og skranketjenester som et tilbud til de som ikke kan bruke de digitale tjenestene. Les mer om detaljene rundt åpning og begrensninger her: https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/om+organisasjonen/koronautbruddet/trafikkstasjonene-fortsatt-stengt-men-apner-for-timebestilling​. De anbefaler at man gjør ting digitalt så langt det lar seg gjøre.

​Ca​ravan Club of Sweden, SF-Caravan og NCT 2020​​

(til toppen​)

Her finner du informasjon om tiltak i våre søsterorganisasjoner i Sverige og Finland, samt status på NCT 2020:

Caravan Club of Sweden:
https://caravanclub.se/covid-19-caravan-club/​​
I korte trekk: Kansliet har stengt for besøkende på lik linje med NBCC. Alle store treff, årsmøter, en rekke kurs og andre aktiviteter er avlyst. Se informasjon på deres nettside​ og Facebook-side.

SF-Caravan:
https://www.karavaanarit.fi/ajankohta​ista/uutiset/valtioneuvoston-linjaukset-koronavirustartuntojen-leviamisen-hidastamiseksi-ja-estamiseksi/ (OBS! Siden er på finsk)
I korte trekk: Finlands grenser stenges. Grupper på mer enn 10 personer i offentligheten er forbudt. Alle over 70 år skal holde seg hjemme, og besøk til eldre mennesker begrenses. Alle treff som avlyses kan sees her https://www.karavaanarit.fi/ajankohtaista/uutiset/​. Campingplassene i Finland holdes åpne som vanlig.

NCT:
Det er nå bestemt at NCT 2020 i Finland utsettes til 2021. Les mer her: http://www.nocc.no/nyheter/Sider/NCT-2020-avlyst.aspx​.

Medlemme​​rs rapporter om hjemreise fra Europa til Norge

(til toppen​)

Tyskland
17. mars: Den tyske ambassaden i Oslo sier det skal gå greit å kjøre transitt gjennom Tyskland for å komme hjem til Norge. Et medlem har kommet seg greit over grensen og har ankommet Trier.

Danmark
​Danmark er en viktig gjennomferdselsåre for hjemreise fra utlandet til Norge. Danmark har innført reiserestriksjoner, og disse kan du lese om her: https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/hvis-du-skal-rejse-ind-i-eller-via-danmark​.

Mer informasjon om reise gjennom Danmark, kan leses hos vår samarbeidspartner, Bobilverden.no: https://bobilverden.no/danmark-stenger-tillater-transitt/​.​

Hurtigruta Carglass

(til toppen)

En av våre samarbeidspartnere, Hurtigruta Carglass, vil fremdeles ha åpent ved alle sine avdelinger slik at de kan betjene sine kunder. Men de har innført tiltak som er gitt av helsemyndighetene, som håndhygiene, avstand til de de møter, renhold av lokaler og biler. Du kan fremdeles få dine glasskader repartert, og om du f.eks. har hjemmekontor eller må være hjemme for å passe barn, tilbyr de kundene å hente og bringe bil for verkstedstimer. Les mer her: https://kampanje.carglass.no/mobiPreview.aspx?pk_campaign=7591dd71-fce6-4cd8-993a-c44c41d7bb32

​Praktiske linker

​(til toppen)

Trafikverket i Sverige har en praktisk side med oversikt over linker til transportmyndigheter, trafikkverk og infrastruktur i en rekke land:
https://www.trafikverket.se/tjanster/publikationer-och-styrande-dokument/Biblioteket/Transportmyndigheter-och-infrastrukturhallare/?fbclid=IwAR1ClU_-boheLgB9re2LK-K6mZeB_YndRDBGxSGyLMNiv7XlBUuEJeTgUIw

​Regjeringens temaside om koronaviruset:
https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/id2692388/ 

Utenriksdepartementets reiseinformasjon:
https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/

​Folkehelseinstituttets temaside om koronaviruset:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ 

Informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på flere språk:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-til-personer-som-er-smittet-eller-har-vart-utsatt-for-smitte/informasjon-om-hjemmekarantene-og-isolasjon-pa-ulike-sprak/

​Helsedirektoratets temaside om koronaviruset:
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus 

Helsenorges infoside om koronaviruset:
https://helsenorge.no/koronavirus

Publisert: 12.03.2020 13:01
Sist endret: 17.06.2020. 09:01


 

Annonser