Korona: Viktig informasjon for campere

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

NBCC​ (OPPDATERT 20.04.2021)
Campingplasser​ (OPPDATERT 23.09.2020)
Merverdiavgift campingplasser (OPPDATERT 05.07.2021)
Råd om fritidsreiser (OPPDATERT 23.09.2020)
Campingvogner i Sverige og Finland​ (OPPDATERT 23.09.2020)
Fergeselskapenes kansellerte avganger og reisebegrensninger (OPPDATERT 23.09.2020)
Reiseforsikring (OPPDATERT 23.09.2020)
Statens Vegves​en og EU-kontroll (OPPDATERT 17.06.2020)
Caravan Club of Sweden, SF-Caravan og NCT 2020 (OPPDATERT 20.04.2021)
Hurtigruta Carglass​ (ny 23.03.2020)
Praktiske linker​

NB​C​C

​(til toppen​)​

NBCCs administrasjon
På grunn av situasjonen vi nå befinner oss i på verdensbasis med koronaviruset (COVID-19) og de tiltak Helsemyndighetene oppfordrer alle til å gjøre, vil naturligvis også vi i NB​CC gjøre tiltak.

Landsstyremøte 2020
I NBCC-nytt nr. 4 2019 ble det varslet om Landsstyremøtet, og Landsstyremøtet 2020 skulle bli avholdt helgen 20. - 22. mars 2020. Innkalling og sakspapirer ble sendt ut i hendhold til NBCCs vedtekter.

Alle forberedeles var gjort, men med denne situasjonen som virusutbruddet har medført ble det vedtatt å avlyse det innkalte Landsstyremøtet. Etter endring i smittetiltakene er det innkalt til og gjennomført et fysisk Landsstyremøte 25. - 27. september.

Det ble også gjennomført et ekstraordinært Landsstyremøte digitalt 13. februar 2021 og et ordinært Landsstyremøte digitalt 17. april 2021.

Landsmøte og 60-års jubileum på Stiklestad
Landsmøtet 2020 ble utsatt.

Det var sterkt beklagelig at NBCC måtte gjøre dette, men situasjonen var slik på det tidspunktet. Vi så at vi ikke ville klare å gjennomføre et fysisk Landsmøte innen rimelig tid og det ble gjennomført et digitalt Landsmøte 13. februar 2021 med stor suksess.

Tiltak ute i NBCC
Det anbefales herved fra sentralt hold i NBCC at det ute i organisasjonen treffes de nødvendige tiltak for å hindre smittespredning av koronaviruset.

Helsemyndighetenes råd til arrangementer og sosiale sammenkomster kan du finne her: https://helsenorge.no/koronavirus/feiringer-sammenkomster-og-arrangementer​

Planlagte arrangementer i NBCC regi kan gjennomføres i henhold til disse retningslinjene forutsatt at man som ansvarlig arrangør sørger for nødvendige tiltak rundt hygiene og avstandsregler.​

Avdelingenes campingplasser
Det kommer oppdateringer i retningslinjer hele tiden og vi oppfordrer våre medlemmer til å følge med på både lokale og sentrale nettsider.
Viktige sider er helsenorge.noFolkehelseinstituttets nettsider og Regjeringen.no​.

Se også Råd om fritidsreiser​ under.

​NBCC må i alle ledd planlegge og agere ut i fra de råd og pålegg som kommer fra Norske Helsemyndigheter.

Campingplasser​​

(til toppen)

Bransjenorm for campingplasser
​​NHO Reiselivs advokater har utviklet en bransjenorm som tar utgangspunkt i de bærende pilarene for smittevern som Helsedirektoratet har basert sine veiledere på. Den kan lastes ned her: https://www.nhoreiseliv.no/bransjer/camping/dokumenter/2020/bransjenorm-for-handtering-av-smitteverntiltak-ved-campingplasser/​

Åpne campingplasser
NHO Reiseliv har laget en liste over campingplasser som holder åpent. Disse er kvalitetssikret og oppfyller strenge krav til hygiene og smittevern, slik at alle kan føle seg trygge. Listen oppdateres ukentlig. Du finner listen her: https://www.nhoreiseliv.no/bransjer/camping/nyhet/2020/disse-campingplassene-holder-apent/​​

Campingportalen har korona-status på norske campingplasser, du finner status under infosiden til den enkelte campingplass: https://www.campingportalen.no/campingplasser-i-norge​

Merverdiavgift camping​​plasser

(til toppen​)

Som en del av tiltakspakkene i forbindelse med korona-situasjonen ble merverdiavgift lav sats redusert fra 12 % til 6 % den 1. april 2020, aktuelt for blant annet campingplasser.

Opprinnelig skulle dette tiltaket vare frem til 31. oktober 2020, det ble deretter videreført frem til 30. juni 2021, og det er igjen videreført frem til 30. september 2021. (Les informasjon på skatteetaten.no her​.)

NBCC følger naturligvis med, da dette er en viktig sak for campingplasser, og spesielt våre avdelingseide campingplasser, og vil informere på nytt når vi får vite om eventuelle endringer.​​

Råd om ​​fri​​tidsreiser

(til toppen)

Utenriksdepartementet (UD) fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige. Dette globale reiserådet fra UD gjelder fram til 1. oktober 2020. Det er gjort unntak for reiserådet for land og regioner i Norden og land i EØS/Schengen-området med tilstrekkelig lav smitte (såkalte gule land/områder). Reise til gule land fører ikke til karanteneplikt. Alikevel bør ikke unntaket fra UDs fraråding anses som en oppfordring til å reise utenlands. Regjeringen anbefaler alle å vurdere om en eventuell utenlandsreise er nødvendig.

Alle reisene fra land/områder med høy smitte (såkalt røde land/områder) må i reisekarantene i 10 døgn. Negativ smittetest gir ikke fritak fra karanteneperioden.

Folkehelseinstituttes kart over røde og gule land/områder:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus

Les alt om Helsemyndighetenes reiseråd her:
https://helsenorge.no/koronavirus/reise​​

Ca​mpingvogner på fastplass i Sverige og Finland

(til toppen)

NBCC har vært i kontakt med Helse- og omsorgsdepartemente​​t for å få svar på om eiere av campingvogner plassert i Sverige og Finland kan reise på dagsbesøk for ettersyn, vedlikehold og hjemtransport av campingvogn og bobil. Forskriften vurderes fortløpende og har blitt revidert flere ganger.

§ 6a. Unntak fra innreisekarantene for reisende med kortvarig opphold i land eller områder med forhøyet smitte mv.

Følgende personer er unntatt innreisekarantente i både arbeidstiden og fritiden:
a) de som ankommer Norge gjennom et område med karanteneplikt etter vedlegg A uten å bruke offentlig transport, uten å overnatte der og uten å ha nærkontakt med andre enn dem de bor sammen med.
b) de som ankommer Norge etter å ha utført strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn for å avverge store materielle skader på fast eiendom, båt, campingvogn og lignende i områder i Sverige og Finland med karanteneplikt etter vedlegg A, uten å bruke offentlig transport, uten å overnatte der og uten å ha nærkontakt med andre enn dem de bor sammen med.
c) de som i Norge stiger på fartøy som krysser Norges territorialgrenser og kun oppholder seg i fartøyet til de ankommer Norge igjen, uten at passasjerer eller mannskap har gått om bord eller gått i land i utendlands havn.
d) flypersonell som ankommer Norge med fly som har vært i et område med karanteplikt etter vedlegg A, uten at vedkommende har forflatt flyet.

Les hele forskriften her: https://lovdata.no/dokument/​SF/forskrift/2020-03-27-470

​Fergeselskapenes kansellerte avganger og reisebegrensninger

​(til toppen​)

DFDS fortsetter å seile til normale rutetider på samtlige ruter, på tvers av Europa. De tar alle forholdsregler som er anbefalt av Verdens Helseorganisasjon og personalet ombord og på land er underlagt strenge hygienetiltak. For hele tiden oppdatert informasjon om DFDS sine tiltak og for oppdateringer på relevante passasjerruter, se https://www.dfds.com/nb-no/ferge/corona-virus/updates.

Stena Line har nå valgt å legge ned linjen mellom Oslo og Frederikshavn, etter først å ha kansellert den som følge av viruset. ​For til enhver tid oppdatert informasjon om Stena Line sine tiltak, se https://www.stenaline.no/Trafikkinformasjon.

Fjord Line sine ruter mellom Norge og Danmark har gått tilnærmet som normal fra 16. juni, men det er innført en rekke tiltak ombord. For til enhver tid oppdatert informasjon om åpne, kansellerte og begrensede seilinger, se https://www.fjordline.com/nb/p/aktuelt/koronavirus-informasjon.

Color Line har innført rutiner for forsterket vask og desinfeksjon og flere forebyggende tiltakt ombord og på land. For til enhver tid oppdatert informasjon om rutetilbud, kansellerte avganger og billetter, se https://www.colorline.no/praktisk-informasjon/coronavirus-informasjon.​

Reiseforsikring​

​(til toppen​)

Hvis du har reiseforsikring hos Codan Forsikring kan du lese hva de dekker i forbindelse med reiseforsikringen her: https://www.codanforsikring.no/privat/forebygg-skade/coronavirus.

Statens Vegvesen og EU-kontroll

​(til toppen​)

Tett samarbeid mellom trafikkskolene og Statens Vegvesen har bidratt til at en stor del av oppkjøringskøen etter Koronapausen allerede er tatt unna. Siden oppstart i mai er det totalt gjennomført 14.000 oppkjøringer for alle førerkortklasser i hele landet.
Les mer her: https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/nyheter/nasjonalt/statens-vegvesen-har-gjennomfort-14.000-oppkjoringer-siden-6.mai

Skal du innom en trafikkstasjon i sommer, må du huske å bestille time på vegvesen.no/timebestilling​. Trafikkstasjonene har ikke drop-in. Dette for å gi mer forutsigbarhet og mindre ventetid for publikum. Flere trafikkstasjoner vil også ha redusert kapasitet på grunn av ferieavvikling.
Les mer her: https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/nyheter/nasjonalt/husk-a-bestille-time-hvis-du-skal-pa-trafikkstasjonen-i-somme​

Statens Vegvesen har stor etterspørsel etter oppkjøringstimer. Onsdag i uke 20 startet også oppkjøring for personbil, klasse B, og det er gjennomført over 1700 oppkjøring, 1047 av de i klasse B.
Les mer her: https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/nyheter/nasjonalt/over-1700-oppkjoringer-forrige-uke

Helsemyndighetene har endret kravet til fysisk avstand til minst én meter. Det betyr at opplæring og oppkjøring i de tyngste klassene kan starte igjen.
Les mer her: https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/nyheter/nasjonalt/apner-for-trafikkopplaering-og-oppkjoring-i-tunge-kjoretoy​

Statens Vegvesen gir ingen generell utsettelse av EU-kontrollen for de som har frist i mai eller senere. Kun de som hadde kontrollfrist i perioden 13. mars til 30. april fikk to måneders utsettelse på grunn av korona. Men har du frist i mai eller videre fremover, mådu forholde deg til den og få kjøretøyet godkjent før fristen går ut.
Les mer her: https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/om+organisasjonen/koronautbruddet/ingen-ny-utsettelse-av-eu-kontrollen​

Statens Vegvesen har holdt trafikkstasjonene stengt, men vil fra uke 17 åpne for bestilling av time for teoriprøve og skranketjenester som et tilbud til de som ikke kan bruke de digitale tjenestene. Les mer om detaljene rundt åpning og begrensninger her: https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/om+organisasjonen/koronautbruddet/trafikkstasjonene-fortsatt-stengt-men-apner-for-timebestilling​. De anbefaler at man gjør ting digitalt så langt det lar seg gjøre.

​Ca​ravan Club of Sweden, SF-Caravan og NCT 2020​​

(til toppen​)

Her finner du informasjon om tiltak i våre søsterorganisasjoner i Sverige og Finland, samt status på NCT 2020:

Caravan Club of Sweden:
https://caravanclub.se/covid-19-caravan-club/​​
Kansliet har stengt for besøkende, medlemskontakt foregår på e-post og telefon. Se informasjon på deres nettside​ og Facebook-side.

SF-Caravan:
https://www.karavaanarit.fi/ajankohtaista/covid-19/ (OBS! Siden er på finsk)

NCT:
NCT 2020 i Finland ble utsatt til 2021. Påmelding gjøres her: https://nordicrally.fi/en/​​

Hurtigruta Carglass

(til toppen)

En av våre samarbeidspartnere, Hurtigruta Carglass, vil fremdeles ha åpent ved alle sine avdelinger slik at de kan betjene sine kunder. Men de har innført tiltak som er gitt av helsemyndighetene, som håndhygiene, avstand til de de møter, renhold av lokaler og biler. Du kan fremdeles få dine glasskader repartert, og om du f.eks. har hjemmekontor eller må være hjemme for å passe barn, tilbyr de kundene å hente og bringe bil for verkstedstimer. Les mer her: https://kampanje.carglass.no/mobiPreview.aspx?pk_campaign=7591dd71-fce6-4cd8-993a-c44c41d7bb32

​Praktiske linker

​(til toppen)

Trafikverket i Sverige har en praktisk side med oversikt over linker til transportmyndigheter, trafikkverk og infrastruktur i en rekke land:
https://www.trafikverket.se/tjanster/publikationer-och-styrande-dokument/Biblioteket/Transportmyndigheter-och-infrastrukturhallare/?fbclid=IwAR1ClU_-boheLgB9re2LK-K6mZeB_YndRDBGxSGyLMNiv7XlBUuEJeTgUIw

​Regjeringens temaside om koronaviruset:
https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/id2692388/ 

Utenriksdepartementets reiseinformasjon:
https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/

​Folkehelseinstituttets temaside om koronaviruset:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ 

Informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på flere språk:
https://www.fhi.no/nettp​ub/coronavirus/rad-til-personer-som-er-smittet-eller-har-vart-utsatt-for-smitte/informasjon-om-hjemmekarantene-og-isolasjon-pa-ulike-sprak/

​Helsedirektoratets temaside om koronaviruset:
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus 

Helsenorges infoside om koronaviruset:
https://helsenorge.no/koronavirus

Publisert: 12.03.2020 13:01
Sist endret: 05.07.2021 12:38


 

Annonser