Aktiviteter

 

 

HØSTTREFFEN PÅ KYNNA ER AVLYSThttp://www.nocc.no/lokal/solor/Sider/HØSTTREFFEN--PÅ-KYNNA-ER-AVLYST.aspxHØSTTREFFEN PÅ KYNNA ER AVLYST17.08.2020 10:00:00
Høst treff 2020 Er desverre avlysthttp://www.nocc.no/lokal/haugesund/Sider/Høst-treff-2020.aspxHøst treff 2020 Er desverre avlyst04.09.2020 09:00:00
Avlyst: Høsttreff: Tema SAUhttp://www.nocc.no/lokal/hamar/Sider/tematreff2020.aspxAvlyst: Høsttreff: Tema SAU11.09.2020 13:00:00
FLYTTET 40 års jubileum 24. aprilhttp://www.nocc.no/lokal/sunndal/Sider/40-års-jubileum-5.-september.aspxFLYTTET 40 års jubileum 24. april24.04.2021 16:00:00
EGNE AKTIVITETERhttp://www.nocc.no/lokal/haugesund/Sider/aktuelt.aspxEGNE AKTIVITETER
Avd 128. Aktivitetskalender 2020http://www.nocc.no/lokal/haugesund/Sider/Aktivitetskalender-2020.aspxAvd 128. Aktivitetskalender 2020
Aktivitetskalender Vestfold Søndrehttp://www.nocc.no/lokal/vestfoldsondre/Sider/Aktivitetskalender.aspxAktivitetskalender Vestfold Søndre

NBCC om fricamping/villcamping

Definisjon

La oss starte med en definisjon om hva camping er. Det er NBCC som har laget definisjonene, og vi opplever at det stadig blir større og større oppslutning om dem. Sist ser vi at departementene bruker dem i sine vurderinger.

  • Rasting: Opphold for nødvendig hvile inntil 12 timer, uten å slå leir. - Camping: Å slå leir og overnatte på campingplasser.
  • Fri camping: Å slå leir og overnatte der det ikke uttrykkelig er forbudt. - Villcamping: Å slå leir og overnatte der det er forbudt.

Villcamping

Etter dette er det åpenbart at begrepet "villcamping" har fått en alt for bred plass i debatten. Før vi går videre kan det være nyttig å dvele litt ved hvordan dette begrepet har oppstått. Det er ikke vanskelig å forstå det. Det er næringen selv, som ut fra et ønske om å få all camping inn på sine plasser har lansert det negativt ladede begrepet "villcamping" om all camping utenom ordinære campingplasser. Slik camping er ikke noe nytt, men fokuseringen er blitt større de siste årene. NBCC mener hovedgrunnen til at fricamping har fått det omfang det har i dag, er at bransjen ikke har klart å fremskaffe tilbud som er attraktive nok for nye brukergrupper. Her tenker vi bl.a. på bobiler, men også på plassenes åpningstider. Det er noen som har behov for, og ønske om, å kjøre senere enn kl 2200. Med våre definisjoner vil campingnæringens feilaktige påstander om "villcamping" miste sin effekt.

Allemannsretten

Det er mange viktige grunner til at vi skal engasjere oss sterkt på dette område, og kanskje den aller viktigste er at vi her rører ved allemannsretten. Dette er retten vi i Norge har til å ferdes i utmark, selv om eiendommen tilhører andre. Et aktivt friluftsliv som f.eks. fiske, jakt og bæreplukking er særdeles viktig for både den enkelte og for samfunnet. Det er derfor viktig at vi i Norge kan beholde prinsippet om allemannsretten.

Lite problem

En annen side av saken er at fricampingen er et relativt lite problem. Det finnes ikke tellinger i Norge som sier noe om dette, men i Sverige er det gjennomført registreringer som konkluderer med at problemet ikke er stort. På den annen side bør det være en utfordring til bransjen å komme med tilbud som reduserer behovet, for eksempel stopptilbud - over natten til redusert pris.

Forurensning

I denne forbindelse hører det også med noen betraktninger om påståtte forurensninger, som en følge av fricamping. Dette er påstander uten dokumentasjon. Noen tror at vi som fricampere tar oss til rette, og forurenser med våre toaletter. Dette er helt feil. Nettopp fordi at vi har toaletter forurenser vi ikke. Det samme gjelder for søppel. Caravanister har søppeldunker i sine kjøretøy. Derfor forsøpler vi ikke. Om noen kan ha vært vitne til et arbeidsuhell, må ikke en hel gruppe av ferierende dømmes ut fra det. Tvert imot kan det sies at vi mer enn mange andre ønsker en ren natur, og derfor forurenser vi ikke. NBCC ønsker, i samarbeid med myndighetene, å bidra til en positiv utvikling for et bedre miljø med mindre forurensning og forsøpling av vår natur.

NBCCs mening

NBCC er for ordnede campingforhold, og vi tar - i henhold til vår definisjon - avstand fra villcamping. Vi forsvarer heller ikke at ekvipasjer legger seg til rett utenfor en campingplass, og benytter plassens fasiliteter, nærmest gratis.

Publisert: 18.12.2014 14:22
Sist endret: 18.12.2014 14:24


 

Annonser