Aktiviteter

 

 

Høsttreff 16. til 18. augusthttp://www.nocc.no/lokal/bergen/Sider/Høsttreff-16.-til-18.-august.aspxHøsttreff 16. til 18. august16.08.2019 14:00:00
"Møllestua" - Bessakerfjellet vindpark 18. augusthttp://www.nocc.no/lokal/steinkjer/Sider/Møllestua---Bessakerfjellet-vindpark-18.-august.aspx"Møllestua" - Bessakerfjellet vindpark 18. august18.08.2019 08:00:00
Hallingtreffet 23. - 25. augusthttp://www.nocc.no/aktiviteter/Sider/Hallingtreffet-23.---25.-august.aspxHallingtreffet 23. - 25. august23.08.2019 13:00:00
Høsttreff på Kanaltangen, Strømsfoss, Østfoldhttp://www.nocc.no/lokal/askim/Sider/Høsttreff-2019.aspxHøsttreff på Kanaltangen, Strømsfoss, Østfold30.08.2019 06:00:00
Høsttreff 30. august - 1. septemberhttp://www.nocc.no/lokal/steinkjer/Sider/Høsttreff-30.-august---1.-september.aspxHøsttreff 30. august - 1. september30.08.2019 07:00:00
Sensommertreff på Risdal 30. august - 1. septemberhttp://www.nocc.no/aktiviteter/Sider/Sensommertreff-på-Risdal-30.-august---1.-september.aspxSensommertreff på Risdal 30. august - 1. september30.08.2019 08:00:00
Sensommertreff Nordal Turistsenter 30. august - 1. septemberhttp://www.nocc.no/lokal/sunndal/Sider/Sensommertreff-Nordal-Turistsenter-30.-august---1.-september.aspxSensommertreff Nordal Turistsenter 30. august - 1. september30.08.2019 12:00:00
Høsttreff 30. august til 1. septemberhttp://www.nocc.no/lokal/romsdal/Sider/Høstreff-2019.aspxHøsttreff 30. august til 1. september30.08.2019 13:00:00
Tour Lievelde 2. til 12. september 2019http://www.nocc.no/aktiviteter/Sider/Tour-Lievelde-2.-til-12.-september-2019.aspxTour Lievelde 2. til 12. september 201902.09.2019 10:00:00
Tour St. Goarshausenhttp://www.nocc.no/aktiviteter/Sider/Tour-St.-Goarshausen.aspxTour St. Goarshausen12.09.2019 10:00:00

NBCC: Politisk innsats og resultater

NBCC har lang tradisjon til å drive campingpolitisk arbeid overfor lokale og sentrale folkevalgte og administrative myndigheter i Norge.

NBCC har høstet mange erfaringer gjennom dette arbeidet. En av de viktigste er at kampen for endringer ofte tar svært lang tid fra forslag til resultat. En stor organisasjon som NBCC har hatt betydelig gjennomslagskraft overfor Regjering og Storting.

NBCC har blant annet gjennom årene fått økt hastigheten for ekvipasjer med tilhenger til 80 km/t. Den tillatte tilhengervekten som en bil kan trekke, og den såkalte campingvognregelen var det NBCC som kjempet fram.

NBCC har fått til endringer for oppjustering av totalvekt for bobiler, uten automatisk krav om fysisk ombygging. NBCC fikk i sin tid endret kravet til størrelse på brannslukningsapparater i bobiler og campingvogner.

NBCC har det siste året endelig fått gjennomslag for å fjerne årsavgiften på campingvogner.  

NBCC var svært aktive mot forslaget om å øke engangsavgiften for bobiler med 81 %. Dette var også målet for Norges Caravan Bransjeforbund, og resultatet ble ingen avgiftsøkning.

NBCC oppdaget at et EU-direktiv fra 2009 ville gjøre det svært vanskelig å få registrert campingvogner som aldri tidligere hadde vært registrert. NBCC måtte jobbe uhyre raskt, og like før jul 2014 fikk NBCC brev fra Vegdirektoratet om at disse campingvognene fortsatt kan registreres på den opprinnelige EU-typegodkjenningen.

NBCC har jobbet sterkt for at isolerte fortelt på campingplasser skal likestilles med andre fortelt. Her har det skjedd endringer som langt på vei tilsvarer våre ønsker. NBCC vil jobbe videre også med denne saken.

NBCC har også det siste året hatt flere gode møter med blant annet Samferdselsdepartementet, flere statsråder og statssekretærer. NBCC har også fått god dialog med Arbeiderpartiets fraksjon i Transportkomiteen.

NBCC skal i dag i enda et møte på Stortinget. Her skal vi legge fram vår prioriterte oversikt over de endringer som NBCC ønsker at Regjering og Storting vil fatte gode vedtak på. Dette håper vi vil medføre endringer som kommer bobil og campingvogneiere til glede.

Som fagsjef og leder i NBCC ser jeg fram til et godt og fremtidsrettet møte med de Stortingsrepresentantene vi møter i dag.

Jørgen Snoen
Fagsjef og daglig leder for NBCC

Last ned NBCCs presentasjon her.

Vårt politiske regnskap finner du på Om NBCC > Politisk regnskap.


 

Annonser