Informasjon til alle fastliggere

Til alle fastliggere i Camping-Norge!

Vi befinner oss i en surrealistisk situasjon med koronavirus, covid-19, som setter begrensinger for hva vi som campere har mulighet til å gjøre og hva vi som campister bør gjøre for å være gode medmennesker – særlig med de svakeste i samfunnet.

For mange av oss nærmer det seg sesongstart for camping, noe vi har sett fram mot lenge! Men hvordan blir dette nå?

20. mars kom det en oppdatering av loven:

«Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften.»

I tillegg kan det være lokale kommunale retningslinjer fra kommuneoverlege/politi som må følges når det gjelder et generelt overnattingsforbud på andre steder enn på fast bosted.

Hvor lenge dette varer vet ingen, så hva bør vi gjøre i perioden som kommer?

Vi har diskutert dette og forholder oss også til anbefalinger fra NHO Reiseliv.

Mange lurer på om de kan kreve lavere innbetaling eller fritak for betaling av deler av sesongavgiften. Dette vil normalt ikke være mulig – vi ønsker jo å beholde plassene våre. Så lenge vi ikke kjenner noe til varigheten av dette, så anbefaler vi at alle gjør som de pleier. Dersom man av økonomiske grunner ikke kan betale hele, kontakt plasseier og gjør avtale om f.eks. oppdeling av sesongavgiften.

På den måten sikrer vi at våre kjære campingplasser fortsatt er tilgjengelige når pandemien har roet seg og vi kan gå tilbake til kjente og kjære aktiviteter.

Skulle dagens situasjon vedvare, så kan det skje endringer. Vi oppdaterer denne informasjonen fortløpende.

Publisert: 19.03.2020 15:29
Sist endret: 20.03.2020 13:01


 

Annonser