Fergeforskuddet senkes for noen

Pressemelding fra Norsk Bobil og Caravan Club, og Norsk Bobilforening:

NBCC_logo_RGB_lys_bg.pngNB logo.jpg

NBCC og NB krever:

Rettferdige fergeprisraba​tter

Flertallet av fergeselskapene gir i dag 50% rabatt til privatkunder ved bruk av Autopassfergeavtale, men krever innbetalt forskudd på inntil 14.800 for bobiler og bil med campingvogn over 8 m. totallengde. For kjøretøyer under 8 m. er forhåndsinnbetalingen satt til kr. 3.700. Dette mener Norsk Bobil og Caravan Club, NBCC, og Norsk Bobilforening, NB, er en kraftig og helt unødvendig forskjellsbehandling av campingreisende. De ber nå Stortinget rydde opp.

Fergeprisøkninger

Fergeprisene for personbiler har økt med 44% fra 2015 til 2020 på fergestrekninger fra Rogaland til Nordland. Fergefylkene Nordland og Hordaland toppet listen med henholdsvis 94% og 59% økning, viser undersøkelsen VG gjennomførte i 2020. Uten rabatter blir derfor reiser med bobil eller bil med campingvogn på disse strekningene kostbare.

Fergeprisrabatt
Autopassbrikker gir alle typer kjøretøyer rabatter i bomanlegg. Brikkene eller fergekort kan også brukes til å betale for Autopassfergebilletter med avtale. Fergeselskapene krever innbetaling av et større forskudd for å gi rabatter ved bruk av autopassbrikke eller fergekort som betalingsmiddel, mens passeringer i bomringer faktureres i etterkant. For noen år siden fikk bobiler opp til 7500 kg. personbiltakst i bomanlegg. Dette gjelder ikke ferjer, hvor bobiler og bil med campingvogn over 8 m. kreves for kr. 14.800 i forhåndsinnbetaling til autopassfergeavtale, før de kan få rabatter på den enkelte ferjestrekning.

Forskjellsbehandling
NB og NBCC mener denne ordningen representerer en grov forskjellsbehandling ut fra kjøretøytype og formål. Mange campere får ikke fergeprisrabatter overhodet. Campingorganisasjonene ber nå Stortinget rydde opp i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett før årets sommerferie.

Likebehandling av fritidskjøretøy
NB og NBCC krever at det innføres likebehandling av fritidskjøretøyer, uansett lengde. De krever videre at det innføres egen takstgruppe for fritidskjøretøy, med en fast, standard forskuddsinnbetaling til autopassfergekonto, uansett kjøretøyets lengde. Denne endringen skal gjøres gjeldende for alle kjøretøy som er registrert som M1 kjøretøy i vognkortet.

Som for bomtakster
Forslaget bygger på endring som ble gjennomført for bomtakster, som også er basert på kjøretøyets registeringsklasse, M1. Dette sikrer at alle fritidskjøretøyer registrert i klasse M1 får samme fergeprisrabatt inntil 50%. Hvert enkelt kjøretøy betaler som før for den lengde det opptar på fergen, i henhold til fergetakstregulativet.

NBCC og NB krever at disse endringene gjøres i tide før årets campingferie starter for alvor.

 

Om AutoPASS for ferje​

Publisert: 12.05.2021 16:00
Sist endret: 31.05.2021 09:48


 

Annonser