Europeiske fartsgrenser, promillegrenser, valutasort, nødnummer og veiavgifter

​​​​Endelig – men hvor fort kan jeg kjøre med min ekvipasje?

 Dataene er innsamlet og sist kontrollert i mars 2017 av Magne Storlien.

Mange av NBCCs medlemmer har nok lagt en Europatur inn i planene for sommerens ferietur med campingvogna eller bobilen. Da kan det være lurt om du på forhånd setter deg inn i fartsgrenser, veiavgifter osv. i de landene du har tenkt å besøke.

De som har fartet en del rundt i Europa vet godt at det ikke bare er her hjemme i Norge det koster å kjøre bil! Veiagifter er det stort sett i hele Europa. Og selv om du i flere land har lov til å kjøre i hele 130 km/t med bobilen, så er det kanskje bedre å ta det med ro - du har jo ferie!

02 - veiavgifter i mange land.jpg
Det er veiavgifter i mange europeiske land.

Dataene i tabellene er stort sett hentet fra www.oamtc.at og www.adac.de – nettstedene til østerrikske og tyske «NAF». Dataene er kvalitetssikret mot bl.a. www.motormannen.se og tidsskriftet Promobil, men det tas likevel forbehold om mulige feil i tabellene.

Last ned hele oversikten for enkel utskrift på tur.

Europeiske fartsgrenser, promillegrenser og valutasort

Revidert 2017

Bil med campingvogn

Bobil under 3500 kg

Bobil 3500 – 7500 kg

Annet

Land

Landevei

Motorvei

Landevei

Motorvei

Landevei

Motorvei

Promille

Valuta

Albania

70 km/t

80 km/t

70 km/t

80 km/t

70 km/t

80 km/t

0,1

ALL

Belgia

90 km/t

90 km/t

90 km/t

120 km/t

90 km/t

90 km/t

0,5

Euro

Bosnia-Herce.

80 km/t

80 km/t

80 km/t

130 km/t

80 km/t

80 km/t

0,3

BAM

Bulgaria

70 km/t

100 km/t

90 km/t

130 km/t

70 km/t

100 km/t

0,5

BGN

Danmark

70 km/t

80 km/t 1)

80 km/t

130 km/t

70 km/t

80 km/t

0,5

DKK

England

80 km/t

96 km/t

96 km/t

112 km/t

96 km/t

112 km/t

0,8 2)

GBP

Estland

70 km/t

90 km/t

90 km/t

110 km/t

70 km/t

90 km/t

0,2

Euro

Finland

80 km/t

80 km/t

80 km/t

100 km/t

80 km/t

80 km/t

0,5

Euro

Frankrike

80 km/t

90 km/t 3)

90 km/t

130 km/t

80 km/t

110 km/t

0,5 3)

Euro

Hellas

80 km/t

80 km/t

90 km/t

130 km/t

80 km/t

80 km/t

0,5 4)

Euro

Italia

70 km/t

80 km/t

90 km/t

130 km/t

80 km/t

100 km/t

0,5

Euro

Kroatia

80 km/t

90 km/t

90 km/t

130 km/t

80 km/t

90 km/t

0,5 5)

HRK

Latvia

80 km/t

90 km/t

90 km/t

90 km/t

90 km/t

90 km/t

0,5 6)

Euro

Liechtenstein

80 km/t

80 km/t

80 km/t

100 km/t

80 km/t

100 km/t

0,8

Euro

Litauen

90 km/t

90 km/t

90 km/t

110 km/t

80 km/t

90 km/t

0,4

Euro

Luxembourg

75 km/t

90 km/t

90 km/t

130 km/t

75 km/t

90 km/t

0,5 6)

Euro

Makedonia

80 km/t

80 km/t

80 km/t

80 km/t

80 km/t

80 km/t

0,5

MKD

Montenegro

80 km/t

80 km/t

80 km/t

100 km/t

80 km/t

80 km/t

0,5

Euro

Nederland

80 km/t

90 km/t

80 km/t

130 km/t

80 km/t

80 km/t

0,5 7)

Euro

Norge

80 km/t

80 km/t

80 km/t

110 km/t

80 km/t

110 km/t

0,2

NOK

Polen

70 km/t

80 km/t

90 km/t

140 km/t

70 km/t

80 km/t

0,2

PLN

Portugal

70 km/t

100 km/t

90 km/t

120 km/t

80 km/t

110 km/t

0,5

Euro

Romania

70 km/t

90 km/t

80 km/t

120 km/t

80 km/t

110 km/t

0,0

ROL

Serbia

80 km/t

80 km/t

80 km/t

80 km/t

80 km/t

80 km/t

0,3

CSD

Slovakia

90 km/t

90 km/t

90 km/t

130 km/t

80 km/t

90 km/t

0,0

Euro

Slovenia

90 km/t

100 km/t

90 km/t

100 km/t

80 km/t

80 km/t

0,5

Euro

Spania

70 km/t

80 km/t 8)

80 km/t

100 km/t

80 km/t

90 km/t

0,5 6)

Euro

Sveits

80 km/t

80 km/t

80 km/t

120 km/t

80 km/t

100 km/t

0,5 9)

CHF

Sverige

80 km/t

80 km/t

Følg skilt

Følg skilt

Følg skilt

Følg skilt

0,2

SEK

Tsjekkia

80 km/t

80 km/t

90 km/t

130 km/t

80 km/t

80 km/t

0,0

CZK

Tyskland

80 km/t

80 km/t 1)

100 km/t

Fri fart

80 km/t

100 km/t

0,5 10)

Euro

Ungarn

70 km/t

80 km/t

90 km/t

130 km/t

70 km/t

80 km/t

0,0

HUF

Østerrike

80 km/t 12)

100 km/t

100 km/t

130 km/t

70 km/t

80 km/t

0,5 11)

Euro

1) Danmark og Tyskland: 100 km/t hvis campingvogna er «Tempo 100»-godkjent
2) England: Storbritannia – 0,8, Skottland – 0,5
3) Frankrike: Hvis sammenlagt totalvekt < 3500 kg: 130 km/t. Yrkessjåfører og førerkort < 3 år = promillegrense 0,2
4) Hellas: Yrkessjåfører og førerkort < 2 år = promillegrense 0,2
5) Kroatia: Yrkessjåfører og fører under 24 år = promillegrense 0,0      
6) Latvia, Luxembourg og Spania: Førerkort < 2 år = promillegrense 0,2
7) Nederland: Førerkort < 5 år = promillegrense 0,2
8) Spania: Hvis tilhenger er under 750 kg: 90km/t
9) Sveits: Yrkesfører = promillegrense 0,1
10) Tyskland: Fører under 21 år og buss- og taxifører = promillegrense 0,0
11) Ungarn: Førerkort < 2 år = promillegrense 0,1
12) Østerrike: Med tilhenger på inntill 750 kg er fartsgrensen 100 km/t


Det kan bli kostbart å kjøre for fort.

Europeiske nødnummer og veiavgifter

(Veiavgifter på motorvei hvis ikke annet er oppgitt)

Revidert 2017

 Nødnummer

Bil med campingvogn

Bobil < 3500 kg

Bobil 3500 - 7500 kg

Land

Poli

Lege

Bran

Vignett / ant dager

Vignett / ant dager

Krav om bombrikke

Albania

129

127

128

Ingen veiavgifter

Belgia

101

100

100

Liefkenshoektunnelen Antwerpen. Høyde <2,75 cm = € 6. Høyde > = € 19

Bosnia-Herce.

112

112

112

Avgift på motorveien mellom Kakovi og Sarajevo

Bulgaria

166

150

160

€ 5,- / 7 dager

€ 5,- / 7 dager

Vignett € 13,- / 7 dager

Danmark

112

112

112

Avgift på broene over Øresund og Storebælt

England

999

999

999

Kun på en del av M6 (se www.m6toll.co.uk) samt noen tunneler og bruer.

Estland

110

112

112

Ingen veiavgifter

Finland

112

112

112

Ingen veiavgifter

Frankrike

17

15

18

Avgifter på mange motorveier. Se www.autoroutes.fr

Hellas

100

166

199

Betalingsstasjoner langs motorveiene, noen broer og tunneler

Italia

113

118

115

Trekk billett ved innkjøring på motorveien, betal når du kjører av

Kroatia

92

94

93

Trekk billett ved innkjøring på motorveien, betal når du kjører av

Latvia

2

3

1

Kun avgift på € 2,- inn til badebyen Jurmala, ellers gratis

Liechtenstein

117

118

112

Ingen veiavgifter

Litauen

113

112

112

Ingen veiavgifter

Luxemburg

113

112

112

Ingen veiavgifter

Makedonia

92

94

94

Avgift Kumanova – Gradsko, Tetova – Gostivar og Skopje - Tetova

Montenegro

122

124

123

Avgift i tunnel Sazina og strekningen Podgorica - Bar

Nederland

112

112

112

Avgift bare i tunnelene Westerschelde (€ 7,45,-) og Kil (€ 2,-)

Norge

112

113

110

Bomavgifter på mange veier – www.autopass.no

Polen

997

999

998

Veiavgifter på motorveiene A1, A2 og A4

Bombrikke: www.viatoll.pl

Portugal

112

112

112

Trekk billett ved innkjøring på motorveien, betal når du kjører av

Romania

955

961

981

€ 3,- for 7 dager

  € 6,- for 7 dager

€ 20,- for 7 dager

Serbia

92

93

94

Betalingsstasjoner langs motorveiene

Slovakia

158

150

150

€ 10,- / 10 dager 1)

€ 10,- / 10 dager

€ 10,- / 10 dager

Slovenia

113

112

112

€ 15,- / 7 dager

€ 15,- / 7 dager

Samme system som i Italia

Spania

91

61

80

Trekk billett ved innkjøring på motorveien og betal når du kjører av

Sveits

117

144

118

Bil og vogn må ha hver sin vignett á CHF 40,- på motorvei, tils. CHF 80,-. Gjelder fra des. 2016 til jan. 2018.

CHF 32,50 for 10 dager. Gjelder alle veier. Betales ved grensen

Sverige

112

112

112

Kun trengselskatt i Stockholm og Göteborg. Faktura kommer i posten

Tsjekkia

158

155

150

CZK 310,- / 10 dg

CZK 310,- / 10 dg

Bombrikke: www.mytocz.cz

Tyskland

110

112

112

Foreløpig ingen avgifter på autobahn. Miljøoblat i noen byer 2)

Ungarn

107

104

105

HUF 5950,- / 10 dg

HUF 2975,- / 10 dg

HUF 13385,- / 10 dager

Østerrike

133

144

122

€ 8,80 / 10 dager

€ 8,80 / 10 dager

Bombrikke: www.go-maut.at

1) Slovakia: Hvis bil og vogn har sammenlagt totalvekt > 3500 kg = 2 vignetter
2) Tyskland: For å kjøre inn i mange tyske byer kreves det en miljøoblat som koster € 8 - 12. Den kan bestilles på www.dekra-automotive.se.


Bobiler over 3500 kg må ha lokal bombrikke i Polen, Tsjekkia og Østerrike.

Publisert: 26.05.2015 10:52
NB: Sist endret: 21.04.2017 08:32


 

Annonser