Egne aktiviteter

 

 

NBCC Aktiviteter

 

Aktivitetskalender 2021

Under henvisning til vedtektenes § 9.2 innkaller styret i NBCC avd Vestfold til årsmøte: 

TIRSDAG 9. MARS 2021, KL. 19.00 PÅ KILDEN KINO, TØNSBERG 

På grunn av koronasituasjonen, må årsmøtet avholdes i et lokale med fastmonterte seter. Årsmøtet har derfor blitt flyttet til Kilden Kino i Tønsberg, hvor vi har fått leie sal 9.  

På grunn av koronasituasjonen må de som ønsker å være med melde seg på på forhånd. Det er ønskelig at kun én per medlemsfamilie deltar. Påmelding sendes til lene_ravelli@hotmail.com eller tlf 951 78 247. Påmelding må skje senest innen 5. mars 2021. 

Dersom noen ønsker å delta via videolink, kan dere gi tilbakemelding til lene_ravelli@hotmail.com, som vil sende dere en innkalling via Teams.  

Årsmøtepapirene er tilgjengelig på nocc.no. Dersom noen ønsker de tilsendt på e-post, ta kontakt med lene_ravelli@hotmail.com.  

For agenda for årsmøtet m.m. vises det til ordinær innkalling som er sendt ut tidligere.  

Vel møtt! 

For Styret i NBCC avd Vestfold 

Lene Hamre Høyendahl 

​​​​​​​​​Dokumenter til årsmøte 2021

Innkalling til årsmøte 2021.

NY Innkalling til årsmøtet.

Årsberetning 2020.

Avdelingsregnskap 2020.

Budsjett 2021.

Regnskap 2020.

Valgkomiteens innstilling 2021.

Saker til årsmøte 2021.

Styrets innstilling til innsendte forslag til årsmøtet 2021.

Utkast til reglement.


​​

 

 

Annonser