Egne aktiviteter

 

 

NBCC Aktiviteter

 

Innkalling årsmøte 2015

Under henvisning til vedtektenes § 9.2 innkaller styret i NCC avd. Vestfold til årsmøte

TIRSDAG 10. FEBRUAR 2015, KL. 19.00 PÅ VADLA PÅ KIRKEBAKKEN, BORRE

Årsmøtedokumenter:

Innkalling til ÅRSMØTE 2015.docx
Budsjettforslag 2015.pdf
Forslag fra Styret i avd.docx
Oddvar Lindland 2.docx
Regnskap 2014.pdf
Utbygging Borre fra Rolf Sletaker.pdf
Valgkom innstilling 2015.doc
Årsbrettning 2014.docx


 

Annonser