Egne aktiviteter

 

 

NBCC Aktiviteter

 

Varsel om årsmøt 2022

 

ÅRSMØTET AVHOLDES 5. MARS 2021 KLOKKEN 14:00 PÅ BEKKELI.

Innkommende saker som ønskes behandlet på årsmøtet,  være styret i hende INNEN 5​. FEBRUAR 2021.

Endelige innkalling kommer ca 14 dager før møtet avholdes.

Saker sendes på e-post til:

Medlemskap i NBCC må være betalt for å ha møte- og stemmerett.

I tilfeller der begge i et samboerforhold og eller ekteskap er oppført som medlemmer, har begge stemmerett.

Tar forbehold for Corona restriksjoner på møtetidspunktet.


​​

 

Annonser