Egne aktiviteter

 

 

NBCC Aktiviteter

 

SAKER TIL ÅRSMØTET 2016

Det nærmer seg Årsmøte i NBCC avd 156-Varangerhalvøya.

Saker som ønskes behandlet av Årsmøtet må være styret i hende senest den 16. januar 2016.

Forslag til kandidater på valg må være valgkomiteen v/Aslak-Iver Gaup i hende til samme dato.

Tillitsvalgte er på valg som følger: 

Styret:

Terje Soløy                             leder           (velges for 2 år)

Monica Kofoed Henriksen      sekretær     (velges for 2 år)

Ivar Bjørklund Frantzen                  styremedlem(velges for 2 år)

Roy Ivar Karlsen                    1. vara        (velges for 1 år) 

Plassleder:

Mona Elise Henriksen            plassleder   (velges for 1 år) 

Valgkomite:

Aslak-Iver A. Gaup                leder           (velges for 2 år)

Dan Kjetil Gamst                   varamedlem (velges for 1 år) 

Revisorer:

2 revisorer velges for henholdsvis 2 og 1 år.


 

Annonser