Egne aktiviteter

 

 

NBCC Aktiviteter

 

Kunngjøring av årsmøte for NBCC avd 156 varangerhalvøya 2021

AVHOLDER SITT ÅRSMØTE 1. MARS 2021 KLOKKEN 18:00 PÅ FRIVILLIGHETSSENTRALEN I VADSØ.

SAKER SOM ØNSKES BEHANDLET, MÅ VÆRE STYRET I HENDE INNEN 12. FEBRUAR 2021.

Saker sendes på e-post til:HVIS IKKE MØTET ER BESLUTNINGSDYKTIG, VIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE BLI AVHOLDT SAMME STED KLOKKEN 18:15.

VANLIGE ÅRSMØTESAKER MED KUNNGJØRING AV INNSENDTE FORSLAG, REGNSKAP OG BERETNING FOR SISTE ÅR BLIR KUNNGJORT PÅ FACEBOOK UNDER "BEKKELI INFO", "NORSK BOBIL & CARAVAN CLUB AVD. 156 VARANGERHALVØYA" OG HER PÅ WEB SIDEN UNDER NBCC AVD. 156 PÅ FELLESSIDEN TIL NBCC SENTRALT.

ANBEFALER DE SOM HAR MULIGHET TIL Å TA UTSKRIFT AV MØTEPAPIRER, TAR MED DETTE TIL MØTET.

ANBEFALER ALLE MEDLEMMER Å SØRGE FOR AT KONTINGENT ER BETALT FØR ÅRSMØTET OG AT DE SOM HAR EKTEFELLE/SAMBOER FÅR FØRT OPP DENNE I MEDLEMSREGISTERET I TILLEGG TIL DEN SOM ER INNBETALER OG EVENTUELT TIDLIGERE OPPFØRT SOM MEDLEM.

VI FØLGER DE TIL ENHVER TID GJELDENDE BESTEMMELSER FOR COVID-19.


STØTT VÅR AVDELING PÅ TIPPEANDELEN!


 

Annonser