Egne aktiviteter

 

 

Plassoversikt Hummerbakkenhttp://www.nocc.no/lokal/telemark/Sider/Plassoversikt-Hummerbakken.aspxPlassoversikt Hummerbakken06.04.2020 17:00:00
Vårtreff mai 2020 - Avlysthttp://www.nocc.no/lokal/telemark/Sider/Vårtreff.aspxVårtreff mai 2020 - Avlyst07.05.2020 22:00:00
Søknad Hummerbakkenhttp://www.nocc.no/lokal/telemark/Sider/Søknadskjema-Hummerbakken.aspxSøknad Hummerbakken
Blekkahttp://www.nocc.no/lokal/telemark/Sider/Blekka.aspxBlekka
Informasjonhttp://www.nocc.no/lokal/telemark/Sider/Informasjon.aspxInformasjon
Styre og komiteerhttp://www.nocc.no/lokal/telemark/Sider/Styre-og-komiteer.aspxStyre og komiteer
Terminlisterhttp://www.nocc.no/lokal/telemark/Sider/Terminliste-2017.aspxTerminlister

NBCC Aktiviteter

 

Medlemsinfo februar 2021

Kjære medlemmer!

Jeg må først og fremst få takke for den tålmodighet dere har vist med tanke på tilbakemeldinger fra styret. Det er nå engang slik at ikke alt går på skinner om dagen i disse corona-tider. Vi skulle ha avholdt årsmøte 10.02.2021, men slik som situasjonen er, vil det dessverre bli vanskelig på grunn av de restriksjoner vi er underlagt.

Vi har avholdt noen styremøter i den grad det har vært mulig og diskutert ulike alternativer på hvordan vi på best mulig måte kunne avholde et ordinært årsmøte. Det har i den forbindelse kommet et forslag som vi ser kan være en god løsning. Det betyr at alle årsmøtedokumenter blir sendt medlemmene digitalt, samt lagt på vår hjemmeside.

Så er det spesielt to saker vi må få en godkjenning på av våre medlemmer. Den ene godkjenningen gjelder et låneopptak for å investere i en god løsning både for fastliggende og besøkende angående strømuttakene på Hummerbakken. De er pr. dato i en elendig forfatning. Banken krever et årsmøtevedtak på at medlemmene samtykker i nevnte låneopptak.

Det andre godkjenningen gjelder navneforandringen på foreningen vår som også krever et årsmøtevedtak. Vi får ikke forandret navnet fra «NCC avd. Telemark» til «NBCC avd. Telemark» med tanke på Grasrotmidlene uten dette vedtaket. Disse midlene er som dere vet, kjærkomne med tanke på en ekstrainntekt til foreningen.


Vennlig hilsen
Jan Helge


 

Annonser

 

 

FB NBCC Telemarkhttps://www.facebook.com/groups/1490546357873339/FB NBCC Telemark