Egne aktiviteter

 

 

Plassoversikt Hummerbakkenhttp://www.nocc.no/lokal/telemark/Sider/Plassoversikt-Hummerbakken.aspxPlassoversikt Hummerbakken06.04.2020 17:00:00
Vårtreff mai 2020 - Avlysthttp://www.nocc.no/lokal/telemark/Sider/Vårtreff.aspxVårtreff mai 2020 - Avlyst07.05.2020 22:00:00
Søknad Hummerbakkenhttp://www.nocc.no/lokal/telemark/Sider/Søknadskjema-Hummerbakken.aspxSøknad Hummerbakken
Blekkahttp://www.nocc.no/lokal/telemark/Sider/Blekka.aspxBlekka
Informasjonhttp://www.nocc.no/lokal/telemark/Sider/Informasjon.aspxInformasjon
Styre og komiteerhttp://www.nocc.no/lokal/telemark/Sider/Styre-og-komiteer.aspxStyre og komiteer
Terminlisterhttp://www.nocc.no/lokal/telemark/Sider/Terminliste-2017.aspxTerminlister

NBCC Aktiviteter

 

Informasjon fra Leder oktober 2020

 

I møte mandag 19.10 mellom styret og "oppsittere" ble det på nytt drøftet "nødvendige investeringer", og det ble informert om en befaring som nylig var gjennomført der "plasskomitèen", grunneier, entreprenør Madsen, samt Maurits Brennbakk fra styret og Jan Tore Negård, møtte. 

Med tanke på de "nødvendige investeringene", er det nå strømtilførselen, vann og anlegg som vil bli prioritert. I tillegg vil "jordet" bli oppdatert med tanke på de ulike oppstillingene for bobiler, og parkeringsmulighetene for besøkende vil forbedres. 

Så er det nedsatt en prosjektgruppe ledet av styreleder Jan Helge Knutsen som vil arbeide spesifikt med strøm, vann og anlegg. 

Møtet 18.10 ble et konstruktivt møte der gode ideer ble luftet. Sågar skulle en representant se nærmere på en internettløsning, samt øvrige tekniske løsninger som plassen ville ha glede av. 

I etterkant av dette møtet besluttet styret at de bevilger tre nye låser til sanitæranlegget, samt garantere en ordning med tømming av "gråvann" og påse en god ordning med navnskilt på plassen. 

Summa sumarum ser styret og forhåpentligvis også "oppsittere" gode og etterlengtede løsninger for Hummerbakken – et herlig sted for alle medlemmer i tiden som kommer! 

Til slutt er det å bemerke at det ble avtalt en dugnad på Hummerbakken onsdag 28. oktober med håp om at mange har anledning til å møte.


Hilsen Styret, NBCC avd Telemark


 

Annonser

 

 

FB NBCC Telemarkhttps://www.facebook.com/groups/1490546357873339/FB NBCC Telemark