Egne aktiviteter

 

 

Hausttreff 2017http://www.nocc.no/lokal/sunnmore/Sider/Hausttreff-2017.aspxHausttreff 201725.08.2017 21:00:00

NBCC Aktiviteter

 

Ekstraord. årsmøte 08.09.2015 og Årsmøte 2015 4. febr. 2015

Årsmøteprotokoller kan lastes ned ved å klikke på følgende filer:

 Årsmøteprotokoll_2015_NBCC-avd157.pdf

Ekstraord-Årsmøte-Protokoll_2015_NBCC-avd157_Scannet.pdf

Oversikt ovar styremedlemmer m.m. etter årsmøtet:

Tillitsvalgte_NBCC-Avd-157_pr-2015-02-04.pdf

Tillitsvalgte_NBCC-Avd-157_pr-2015-09-08.pdf


 

Annonser