Egne aktiviteter

 

 

Årsmøte 2020http://www.nocc.no/lokal/sunnmore/Sider/Årsmøte-2020.aspxÅrsmøte 202001.02.2020 17:00:00
Årsfest 2020http://www.nocc.no/lokal/sunnmore/Sider/Årsfest-2020.aspxÅrsfest 202001.02.2020 19:00:00

NBCC Aktiviteter

 

Årsmøte 2020

​​

Sakliste​:

 1. Åpning
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. Valg av:
  • Dirigent, møtesekretær og to medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Styrets beretning, vedtagt eventuelte komiteberetninger
 5. Årsregnskap og revisjonsberetning
 6. Innkomne saker - ingen innkomne saker
 7. Budsjettforslag
 8. Valg av
  • Leder
  • Nestleder
  • Kasserer
  • Sekretær
  • Øvrige stgrerepresentanter
  • Vararepresentant til styret
  • Revisor(er)
  • Valgkomite
  • Ridderkollegium for "Det Edle Drag"
 9. Avslutning
Møtet blir holdt i lokalene til NJFF Ålesund, Holsmyrvegen 60, 6011 Ålesund
1. februar 2020 kl 1800
​​Hjertelig velkomne til årsmøtet!​

 

Annonser