Egne aktiviteter

 

 

Dokumenter Nymoenhttp://www.nocc.no/lokal/sortland/Sider/arkiv.aspxDokumenter Nymoen18.09.2018 17:00:00
Dokumenter styrehttp://www.nocc.no/lokal/sortland/Sider/Dokumenter-styre.aspxDokumenter styre26.09.2018 19:00:00

NBCC Aktiviteter

 

Årsmøte 2015

INNKALING ÅRSMØTE I NCC AVD. 145 SORTLAND ÅRSMØTE 2015

Medlemmer innkalles herved til årsmøte i NCC avd. 145. Sortland

Dato: Søndag 14.02.15 Tid: Kl. 18.00

Sted Klubbhuset på Nymoen.

Saksliste:

  1. Åpning/konstituering
  2. Valg av dirigent, møtesekretær og to til å signere protokollen
  3. Årsberetninger
  4. Regnskap og revisjonsberetning
  5. Innkomne forslag
  6. Budsjett
  7. Valg
  8. Avslutning

Styrets beretning samt årsberetning fra komiteer vil være tilgjengelig på Nymoen og Trafikkskolen Sortland før årsmøtet.

Adgang til årsmøte. I henhold til vedtektene er det bare medlemmer med gyldig medlemskap som har adgang til årsmøte.


 

Annonser