Egne aktiviteter

 

 

NBCC Aktiviteter

 

Årsmøte

ÅRSMØTE FOR NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB
AVD. SOGN OG FJORDANE

Årsmeldingsperioden 2018
Årsmøtestad: Thon Hotel Jølster, Skei i Jølster.
Tidspunkt: Laurdag 9. februar 2019 Kl. 14.00

SAKSLISTE

SAK 1                   OPNING
SAK 2                   GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN
SAK 3                   VALG AV MØTELEIAR OG MØTESEKRETÆR
SAK 4                   VALG AV 2 PERSONER TIL Å SKRIVE UNDER MØTEPROTOKOLL
SAK 5                   ÅRSMELDING 2018
SAK 6                   REKNESKAP OG REVISJON 2018
SAK 7                   INNKOMNE SAKER
SAK 8                   BUDSJETT 2019
SAK 9                   VALG
SAK 10                 AVSLUTNING

Innkalling til årsmøte

Årsmøtet for 2018 i Norsk Bobil og caravan Club avd. Sogn og Fjordane vert avvikla på Thon Hotel Jølster, Skei i Jølster, laurdag 9. februar 2019 kl. 14:00

Berre medlemmar med gyldig medlemskap har adgang til årsmøtet.

Sakliste:

 

1. Opning

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Val av møteleiar og sekretær

4. Val av to personar til å skrive under årsmøteprotokollen

5. Styret si årsmelding for 2018

6. Rekneskap for 2018

7. Innkomne saker

8. Budsjett for 2019

9. Val etter vedtektene

10. Avslutning

 
Årsmøtepapir:

Årsmelding med rekneskap og budsjett kan du som medlem få tilsendt ved å ta kontakt på E-post: avd135@nocc.no

Årsmøte 2019 og årsfest

Prisar pr. døgn buande deltakarar:         

¨ Overnatting i enkeltrom frå fredag til laurdag inkl. frukost for 1 person kr. 1195,-

¨ Overnatting i dobbeltrom frå fredag til laurdag inkl. frukost for 2 personar
   kr. 1395 ,-

¨ Overnatting i enkeltrom frå laurdag til sundag inkl. middag og frukost for 1 person
   kr. 1280,- pr. rom. (avdelinga har sponsa den enkelte medl. med 100,- kroner)

¨ Overnatting i dobbeltrom frå lørdag til søndag inkl. middag og frukost for
   2 personar kr. 1940,- pr. rom (avdelinga har sponsa begge medl. med 200,- kroner
   til saman)

¨ Middag om kvelden for dei som ikkje bur, Kr. 395 ,-

Frå kl. 13:00 vert det servert rundstykke med kaffi/te for dei som ynskjer det og Årsmøtet startar kl. 14:00      

Under middagen vert det utdeling av 10, 20, 25 og 30 års nåler, samt diverse påskjønningar i avdelinga. Etter middagen vert det sosialt samvær med dans til levande musikk for dei som ynskjer det.

Påmelding innan laurdag den 2. februar 2019

Vi ber om at de held fristen for påmelding då hotellet er avhengig av og vite kor mange som kjem, med tanke på rom og middag laurdag kveld.

Skal du delta på årsmøtefest inkl. middag, påmelding til Thon Hotel Jølster Tlf.:57 72 78 00

Overnatting påmelding: Thon Hotel Jølster tlf.: 57 72 78 00
E-post: jolster.booking@thonhotels.no

Når de melder dykk på til hotellet, er det viktig og gje beskjed om at de skal delta på
årsmøte i NBCC

ALLE MEDLEMMAR ER HJARTELEG VELKOMNE !

 


 

Annonser