Egne aktiviteter

 

 

NBCC Aktiviteter

 

Påske med nye Covid19-regler for NBCC

​​​​

Kjære medlem og beboer på våre campingplasser i NBCC avd Salten. Nå er påsken foran oss med de strengeste tiltakene vi har hatt siden koronaen kom til Norge.  Vi ber derfor alle sammen være ekstra varsomme, og maner til ekstra aktsomhet med godt smittevern. Vi vil herved formidle informasjon vedrørende covid-19 og påska.

Styret og våre plassansvarlige følger de til enhver gjeldende forskrift fastsatt av  kommunene Saltdal og Fauske kommuner, samt Bodø kommune og ber alle våre medlemmer om å følge med på informasjon gitt av oss og av kommunene og særskilt FHI/regjeringen. OBS: Ny forskrift nasjonalt, er at DU skal følge din kommunes retningslinjer i tillegg til kommunen du ferdes til, når du reiser på camping/hytta.

Nå er det påske, så ber vi alle om å begrense unødige reiser til og fra campingen, og ansamlinger av folk på våre campingplasser.

· Det er nå 2 meters avstandsregel. Dette gjelder på alle våre bygg, på campingplassen etc.

· Handling til påske BØR/SKAL skje i din hjemkommune.

· Det vil kunne bli tilsyn fra Saltdal og Fauske kommuner på plassene. Følges ikke smittevernet godt nok, kan konsekvensen være nedstenging.

· Nytt om servicebygg: Det er kun lov med en person inne på dame- og herretoalett til enhver tid. Hold 2 meters avstand, og vent på din tur. Sprit kontaktflatene dine når du forlater.

• Vasking/spriting av overflater skal skje sporadisk og flere ganger daglig av beboere som benytter servicebygg. 

​​Om det IKKE vaskes og sprites jevnlig daglig der man registrerer dette på ark sporadisk VIL vi stenge servicebyggene for all bruk.

Vi anbefaler at man benytter toalett i vognene, og minsker trafikken på servicebyggene.

·Slalombakken vil holde åpent om være tillater det. Varmebu er stengt. Pass på 2 meters avstand. Og følg med på info på Facebook om åpningstider og særskilte koronaregler. Kioskvarer selges fra luke.

• Har man symptomer på smitte, får man IKKE benytte anleggene våre. Alle brudd på disse reglene, medfører stenging av våre fellesanlegg.

• Plassansvarlige sammen med representanter fra styret vil følge opp daglig at smittevernet overholdes og at sanitærartikler til enhver tid er tilgjengelige.

• Samlingsbygg utover servicebygg som for eksempel Lavvo og varmebu er IKKE lov å samles i så lenge smittesituasjonen er som den er. 

• Vi ber også om at våre beboere passer på å ikke samle nærkontakter i påskeferien utover det reglene fastsatt av kommunene og FHI beskriver.

• Vi anbefaler ikke store samlinger rundt bålpanner o.l. Og legg merke til grensen med maks to på besøk ihht FHI

For at vi skal kunne holde åpent på våre campinger ber vi derfor om forståelse for dette, og at vi alle bidrar til å overholde disse reglene og ivaretar et godt smittevern. Det er til syvende og sist det som er avgjørende for at NBCC Salten skal kunne holde åpent, og ivareta et tilbud til våre medlemmer gjennom påska.

• Er du syk, bli hjemme og unngå kontakt med andre.

Ellers viser vi til regjeringens og FHIs anbefalinger og regler i lenker her:

https://www.helsenorge.no/koronavirus/nye-nasjonale-tiltak-25-mars/

www.fhi.no

På vegne av styret håper vi på forståelse for denne strenge fastsetting av ekstra smittevernregler. Vi ber dere følge med oppdateringer på Facebook hos oss, og på kommunenes informasjonssider og FHI. Vi ønsker alle sammen en trygg og god påskeferie, enten de er hjemme, på Lundli eller Golan.

24.mars vedtok styret i NBCC avd Salten, på bakgrunn av smittesituasjonen og gjeldende forskrifter og retningslinjer, at NBCC Salten ikke vil arrangere organiserte aktiviteter på våre campingplasser ila påsken.  Vi kommer sterkere tilbake med arrangementer i regi av klubben. ​ ​

Mvh Styret i NBCC Avd Salten. 


 

Annonser

 

 

Bodø Caravanhttp://www.bodocaravan.no/Bodø Caravan
facebook Golanhttps://www.facebook.com/groups/150756995046732/facebook Golan
Facebook Lundlihttps://www.facebook.com/groups/426211574101430/Facebook Lundli
Grasrotandelen avd. Saltenhttp://www.nocc.no/lokal/salten/Sider/Grasrot.aspxGrasrotandelen avd. Salten