Egne aktiviteter

 

 

NBCC Aktiviteter

 

Covid-19 og Vinterferie i NBCC salten

​​​

Kjære medlem og beboer på våre campingplasser i NBCC avd Salten.

Vi vil herved formidle informasjon vedrørende covid-19 og vinterferien.

Det er en oppblomstring av smitte i Salten, spesielt i Bodø. Det gjør at alle sammen må vise ekstra aktsomhet og ivareta smittevernet på en god måte. Styret og våre plassansvarlige følger de til enhver gjeldende forskrift fastsatt av kommunene Saltdal og Fauske kommuner, samt Bodø kommune og ber alle våre medlemmer om å følge med på informasjon gitt av oss og av kommunene.

 • I inngangen til vinterferien, så ber vi alle om å begrense unødige reiser til, og ansamlinger av folk på våre campingplasser.

 • Det blir stilt ekstra smittevernskrav på våre servicebygg på Golan og Lundli  med forventninger til våre beboere og brukere om at vasking og spriting av overflater skal skje sporadisk og flere ganger daglig om det er beboere som benytter plassen. Om det IKKE vaskes og sprites daglig sporadisk VIL vi stenge servicebyggene for all bruk.

 • Det forventes at beboere passer på at det ikke er flere som bruker anleggene samtidig og vi begrenser nærkontakter til et minimum. Har man symptomer på smitte, får man IKKE benytte anleggene våre. Alle brudd på disse reglene, medfører stenging av våre fellesanlegg.
   
 • Plassansvarlige sammen med representanter fra styret vil følge opp daglig at smittevernet overholdes og at sanitærartikler til enhver tid er tilgjengelige.

 • Samlingsbygg utover servicebygg som for eksempel Lavvo og varmebu er IKKE lov å samles i så lenge smittesituasjonen er som den er.
   
 • Vi ber også om at våre beboere passer på å ikke samle nærkontakter i vinterferien utover det reglene fastsatt av kommunene og FHI beskriver.

 • Vi anbefaler ikke store samlinger rundt bålpanner o.l.

  For at vi skal kunne holde åpent på våre campinger ber vi derfor om forståelse for dette, og at vi alle bidrar til å overholde disse reglene og ivaretar et godt smittevern. Det er til syvende og sist det som er avgjørende for at NBCC Salten skal kunne holde åpent, og ivareta et tilbud til våre medlemmer.

   
 • Er du syk, bli hjemme og unngå kontakt med andre.


Ellers viser vi til regjeringens og FHIs anbefalinger og regler i lenker her:
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nasjonale-smitteverntiltak-lettelser-for-barn-unge-og-studenter/id2835423/

www.fhi.no

På vegne av styret håper vi på forståelse for denne strenge fastsetting av ekstra smittevernsregler. Vi ber dere følge med oppdateringer på Facebook hos oss, og på kommunenes informasjonssider. Vi ønsker alle sammen en trygg og god vinterferie, enten de er hjemme eller på Lundli eller Golan.

Mvh Styret. 


 

Annonser

 

 

Bodø Caravanhttp://www.bodocaravan.no/Bodø Caravan
facebook Golanhttps://www.facebook.com/groups/150756995046732/facebook Golan
Facebook Lundlihttps://www.facebook.com/groups/426211574101430/Facebook Lundli
Grasrotandelen avd. Saltenhttp://www.nocc.no/lokal/salten/Sider/Grasrot.aspxGrasrotandelen avd. Salten