Egne aktiviteter

 

 

NBCC Aktiviteter

 

COVID-19

​​

OBS: Ny info 24.mars COVID-19 NBCC avd Salten.

Kjære beboer og medlem i NBCC avd Salten. 

​​Det er mange spørsmål og usikkerhet rundt situasjonen med koronavirus og det nasjonale hytteforbudet og dets bestemmelser. I dag 24.mars ble det publisert (se link)på Helse- og omsorgsdepartementets side at det nasjonale hytteforbudet er forlenget til over påske, samt det er iverksatt en rekke andre tiltak for å hindre videre spredning av COVID-19.
Vi har i samråd med NBCC Sentralt og sammen med smittevernlege og hhv Fauske- og Saltdal kommuners retningslinjer tatt en beslutning vedrørende gjennomføring av påske og daglig drift i hhv Golan og Lundli camping med fellesanlegg. 
Dessverre basert på dagens beslutning fra departmentet, samt føringer fra kommunene og smittevernleger vil det ikke bli gjennomført arrangementer ifbm påsken 2020. Slalombakken vil heller ikke åpnes og servicebyggene på Lundlig og Golan vil fortsatt holdes stengt til over påske. 
Fauske og Saltdal kommuners oppfordring til oss er å ikke anbefale at folk trekker til, og overnatter i vognene, selv om man også er bosatt i samme kommune. Deres oppfordring er; "ikke reis på hytta eller i vogna med mindre du må". 
De begrunner sine oppfordringer blant annet i begrenset kapasitet for helseetatene og nødetater. NBCC avd Salten, vil på bakgrunn av de klare anbefalingene, oppfordre våre medlemmer til å etterfølge disse retningslinjene. 
Vi beklager at vi har måttet fatte disse beslutningene, men de er fattet på bakgrunn av tydelige og klare føringer fra kommunene, smittevernlege og politimyndighet, samt tiltak fra nasjonale myndigheter. 
Skulle det mot formodning komme nasjonale og lokale endringer, vil vi selvsagt raskt områ oss for å gjøre endringer i våre beslutninger.
Dette har ikke vært enkle beslutninger for oss å ta, og vi har stor forståelse for at det hersker mye uklarhet rundt dette med ulike medieoppslag senest i dag, tirsdag. 
Vi forholder oss til lokale og nasjonale myndigheters klare føringer, og tar våre beslutninger til enhver tid gjeldende ut fra disse retningslinjer og pålegg.

Er det spørsmål, ta kontakt med oss. Når det gjelder hyttelovens forskrift i paragraf, lyder den følgende: § 5 skal lyde: Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. 
Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.
Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften. 

Les mer fra myndighetene HER.

Styret NBCC Avd Salten

 

Annonser

 

 

Bodø Caravanhttp://www.bodocaravan.no/Bodø Caravan
facebook Golanhttps://www.facebook.com/groups/150756995046732/facebook Golan
Facebook Lundlihttps://www.facebook.com/groups/426211574101430/Facebook Lundli
Grasrotandelen avd. Saltenhttp://www.nocc.no/lokal/salten/Sider/Grasrot.aspxGrasrotandelen avd. Salten