Egne aktiviteter

 

 

NBCC Aktiviteter

 

Innkalling til årsmøte

i Norsk Bobil og Caravan Club avd. Romsdal​
5. februar 2021 kl. 19:00
Skarstua Turistsenter

​Slik var våre planer da vi sendte ut foreløpig innkalling til årsmøte i vårt medlemsblad Roms i november 2020. Årsmøte blir nå utsatt til senere. Vi kommer tilbake med ny dato når myndighetene tilltater det.

​Dagsorden

 1. ​Åpning
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av dagsorden
 4. Valg av:
  - Møteleder
  - Møtesekretær
  - 2 personer til å skrive under protokollen
 5. Årsberetning for 2020
 6. Regnskap for 2020
 7. Innkomne saker (Det er ikke kommet noen saker)
 8. Budsjett for 2021
 9. Valg
  (Følgende er på valg)
  Leder for 2 år
  Kasserer for 2 år
  2 varamedlemmer til styret for 1 år
  En aktivitetskomite på 8 personer for 1 år
  1 revisor for 2 år
  1 materialforvalter for 1 år
  3 personer til ridderkollegiet for 1 år
  3 medlemmer til valgkomiteen + 1 vara for 1 år
 10. Avslutning med middag og sosialt samvær

Vi kommer tilbake med påmelding fire uker før ny dato, når vi vet mer.​
Sakslisten blir den samme!

Smittefri hilsen fra oss i
Styret
NBCC avd. Romsdal


 

Annonser