Egne aktiviteter

 

 

Øvelseskjøring 2022 (Romerike)http://www.nocc.no/lokal/romerike/Sider/Øvelseskjøring.aspxØvelseskjøring 2022 (Romerike)
Kjørekurs 2022http://www.nocc.no/lokal/romerike/Sider/Kjørekurs-med-campingvogn.aspxKjørekurs 2022

NBCC Aktiviteter

 

Kjørekurs 2022

​​​​

Hei!
Takk for at du titter innom denne siden som handler om NBCC´s kjørekurs med campingvogn.
Kurset avvikles på følgende tider:
21/4 og 22/4- Kl. 18.30-21.30
23/4 og 24/4- Kl. 10.00-15.00

Introduksjon

Norsk Bobil og Caravan Club har gjennom mange år aktivt drevet med kjøreopplæring. Grunnen til dette er at vi mener trafikksikkerhet bør være et av våre viktigste satsningsområder. Omtrent alle avdelingene driver nå med kjøreopplæring.  Vi ønsker at våre medlemmer skal fylle vilkårene for å kjøre med bil og campingvogn, ja vi mener faktisk at man skal ha kunnskaper som klart ligger over gjennomsnittsbillisten for slik kjøring. Vi ønsker at medlemmer av NBCC skal ha gode kunnskaper og holdninger som klart viser at vi tar dette på alvor.

Behovet for opplæring
Trafikkmiljø er et vidt begrep som starter med den enkelte trafikkants holdninger, og som munner ut i den samme trafikkants sikkerhet. I mange sammenheng kan man "ta seg til" kunnskap, eller man kan vinne erfaring av ved å prøve og feile. Det kan man ikke i trafikken. Der er det regler å følge. Både skrevne og uskrevne. Man må også ta hensyn til den menneskelige natur, som dessverre ikke aksepterer vesentlige avvik. Trafikkanter aksepterer ikke at noen er bajaser, eller at andre er utrygge og engstelige. Derfor er det gjennom kunnskap og erfaring at man kan gli inn i trafikkmiljøet uten å være til hinder eller ergrelse.

Vi vet at store kjøretøy kan være til ergrelse i trafikken, bare ved sitt nærvær. Campingvogner er i denne sammenheng et stort kjøretøy, og kravet til sjåføren er dermed større enn om han/hun kjører med bare bil.

De fleste sjåfører vil oppleve en tilhenger som et fremmedelement de første gangene de har en slik bak på bilen. Tilhengeren påvirker bilen og kjøretøykombinasjonen oppfører seg annerledes enn det man er vant til.

NBCC ønsker å bidra til et godt og sikkert trafikkmiljø

Dette kurset er beregnet på alle som skal kjøre eller kjører med tilhenger. Ikke bare nybegynnere, men også erfarne sjåfører som ønsker mer teoretisk kunnskap og en praktisk gjenoppfriskning. Hver enkelt kjører relativt korte strekninger med tilhenger, og ofte forbundet med sommerferien. Da kan det være nyttig å forberede seg på kommende sesong under betryggende forhold, for egen og andres sikkerhet.

Kursinnhold:
1. Lovbestemmelser for føreren: Førerkort,
Trekkbilen: Bilens tyngde, speil.
Tilhengeren: Nyttelast, bremser, kuletrykk, måling av kuletrykk.
2. Klargjøring før kjøring: Lasting, lys, antenne, tilkobling, innstilling av speil.
3. Kjøring med tilhenger: Landeveiskjøring generelt, et større kjøretøy, lengde, bredde, høyde, stabilitet, kritisk hastighet., rygging.
4. Vedlikehold.
5. Sikkerhetskontroll
6. Praktiske øvelser på lukket område.

På sesongens første tur er vi alle igjen "nybegynnere."

Gå til Årets kjørekurs for påmeldingsinfo.

Lykke til.

 

Annonser