Egne aktiviteter

 

 

Øvelseskjøring 2022 (Romerike)http://www.nocc.no/lokal/romerike/Sider/Øvelseskjøring.aspxØvelseskjøring 2022 (Romerike)
Kjørekurs 2022http://www.nocc.no/lokal/romerike/Sider/Kjørekurs-med-campingvogn.aspxKjørekurs 2022

NBCC Aktiviteter

 

D.E.D. Statutter

Ordenskollegiet (sentralt)

Ordenskollegiet velges av Sentralstyret. I og med at Det Edle Drag er en hedersbevisning som tildeles medlemmer over hele landet, er det nødvendig at man har ett organ som søker å legge samme vurdering til grunn ved enhver tildeling. Derfor har det vært en klar målsetting at medlemmene i Ordenskollegiet ikke skiftes ut så ofte.

Ridderkollegium (lokalt)

Lokalavdelinger som har en eller flere riddere av Det Edle Drag kan oppnevne eget Ridderkollegium, bestående av tre medlemmer hvorav minst en er ridder. Disse kollegier oppnevnes av årsmøtet.
Ordenskollegiet skal påse at Ridderkollegiene holder seg til gjeldene statutter og eventuelle presiseringer fra Ordenskollegiets side. Ordenskollegiet kan frata et Ridderkollegium dets myndighet dersom dette åpenbart går utenom statuttene og Ordenskollegiets anvisninger.

Statutter
1.

Det Edle Drag er en hedersbevisning som utdeles til medlemmer som har gjort en særlig innsats for Norsk Caravan Club, lokalt, regionalt eller sentralt, formelt eller praktisk.

2

Det Edle Drag utdeles i valørene bronse, sølv og gull.
Det Edle Drag i bronse kan tildeles medlemmer som har vært medlem i NCC i minst fem år, hvorav tre år sammenhengende har medgått til å nedlegge en betydelig arbeidsinnsats for organisasjonen.
Det Edle Drag i sølv kan tildeles medlemmer som fra før har mottatt Det Edle Drag i bronse, og som utover dette i ytterligere minst fem år har fortsatt å nedlegge betydelig arbeidsinnsats for NCC.
Det Edle Drag i gull kan tildeles medlemmer som fra før har mottatt Det Edle Drag i sølv, og som gjennom sin innsats i ytterligere tre år har bidratt vesentlig til NCC's utvikling og vekst.

3

Tildelingen av Det Edle Drag overvåkes av et Ordenskollegium som velges av Sentralstyret.
Ethvert medlem kan fremme forslag om kandidater til Det Edle Drag. Fastsatt skjema skal benyttes. Forslag fremmes primært gjennom Ridderkollegiene. Dersom en avdeling ikke har eget Ridderkollegium, kan søknaden rettes direkte til Ordenskollegiet. Søknadsfristen er 2 måneder før den aktuell overrekkelsen skal skje. Eventuelle avslag på søknader om Det Edle Drag vil ikke bli begrunnet.
Ridderkollegiene og Ordenskollegiet er pålagt absolutt taushetsplikt i forbindelse med behandlinger av søknader om Det Edle Drag.
Tildelingen av Det Edle Drag i bronse godkjennes av det sentrale Ordenskollegium.
Tildeling av Det Edle Drag i sølv fortas av Ordenskollegiet etter å ha
innhentet uttalelser fra avdeling og vedkommende kandidats region.

Tildeling av Det Edle Drag i gull foretas av Ordenskollegiet etter å ha innhentet uttalelser som ved tildeling av sølvdraget.
Alle som har mottatt Det Edle Drag i gull er æresmedlemmer i NCC.

4

Tildeling av Det Edle Drag skal forgå i høytidelige former og etter vedtatt seremoni ved anledninger der mange medlemmer er samlet, fortrinnsvis ved årsfester og lignende. Det Edle Drag (høyeste tildelte valør) skal bæres med verdighet ved alle festelige anledninger i NCC:

5

Skulle en Ridder av Det Edle Drag vise seg uverdig gjennom sin opptreden og på en sådan måte at Det Edle Drag kommer vanry, kan Ordenskollegiet forlange draget inndratt.


 

Annonser

 

 

Grasrothttps://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/din-mottaker/995437449Grasrot