Egne aktiviteter

 

 

Høsttreffet 22http://www.nocc.no/lokal/rogaland/Sider/hosttreff22.aspxHøsttreffet 22
Sommer på Sogndalstrandhttp://www.nocc.no/lokal/rogaland/Sider/sommer-på-Sogndalstrand.aspxSommer på Sogndalstrand

NBCC Aktiviteter

 

Til beboere på vår campingplass

Hodne, 17. april 2018 ​

Aktuelt 

En campingplass er et sted for rekreasjon, og at vi sammen skal ha et sted hvor vi gleder oss å komme til. Med tilsammen 180 campingvogner på våre 3 plasser, sier det seg selv at vi har ulike utgangspunkt,  og ikke minst forskjellige meninger. 

Det kan ikke puttes under teppet, at det i den senere tid har oppstått uønskede situasjoner av verbal karakter. Pr. i dag opplever styret at alle oppståtte uoverensstemmelser, er et tilbakelagt stadium, og at vi fremover kan konsentrere oss om de saker som vedkommer driften av klubben. 

Vi er forskjellige og skal vi sammen kunne fungere og ha det hyggelig når vi er her, må vi alle akseptere at våre naboer på campingplassen har andre meninger og utfordringer enn det jeg har selv, uten at jeg skal verbalt angripe campingnaboer. Jeg må bare akseptere at naboen er her. 

Når det gjelder tillitsvalgte, så skal vi huske at det er flertallet i klubben som har valgt disse, noe vi bare må akseptere og leve med. Alle tillitsvalgte har instrukser som forteller hva vi skal utføre av tildelte oppgaver. 

Når vi mottar en melding fra tillitsvalgte, skal vi alle rette oss etter dette uten å skape konfrontasjoner med den tillitsvalgte som meddeler meldingen. 

Det er en grunn for at uforutsette hendelser medfører endringer i våre vanlige daglige rutiner, og da skal vi vite at det finnes tillitsvalgte som på en utmerket måte, ivaretar og utbedrer det som er nødvendig for at campingplassen vår skal fungere igjen. Her forventer vi at alle forholder seg til de instrukser som blir gitt av tillitsvalgte. 

Selvfølgelig skal det lyttes til den enkelte beboer, både når det gjelder ros og ris. Her er det mulighet å feste saken til et stykke papir og oversende til styret, og selvfølgelig har vi  allmannamøter i løpet av året, hvor den enkelte kan ta opp enkeltsaker om ønskelig. 

Med dette vil styret oppfordre alle til å bidra på beste måte fremover, slik at plassen vår blir et sted vi kan kose oss blant mange gode og hyggelige campingnaboer. 
Ha en God Sommer. 

Med hilsen 
Styret i NBCC avd. Rogaland​

 

Annonser