Egne aktiviteter

 

 

Årsfest 2019http://www.nocc.no/lokal/rogaland/Sider/Vårtreff.aspxÅrsfest 2019
Årsmøte 2018 innkallinghttp://www.nocc.no/lokal/rogaland/Sider/Årsfest-2018.aspxÅrsmøte 2018 innkalling
Medlemskveldhttp://www.nocc.no/lokal/rogaland/Sider/Medlemskveld.aspxMedlemskveld
Terminliste 2019http://www.nocc.no/lokal/rogaland/Sider/Terminliste-2017.aspxTerminliste 2019

NBCC Aktiviteter

 

INFO; Plassleie, betaling og flytting

info_plassleie.pdf


Følgende er gjeldene vedrørende plasser og plassleie
på NBCC avd. Rogaland sine plasser:

Hodne:
Plassen disponeres fra 01.01 — 31.12, hvis plassleie faktura som sendes ut i mars måned, blir betalt innen tidsfristen.

Hogstad:
Plassen disponeres fra 01 .01 — 31.12, hvis plassleie faktura som sendes ut i mars måned, blir betalt innen tidsfristen.

Dvs. Hodne og Hogstad, skal plassen være ryddet innen 31.12
hvis en avslutter leieforholdet.

Holmen:
Plassen disponeres fra 01.06 — 31.05, hvis plassleie faktura som sendes ut i mai måned, blir betalt innen tidsfristen.
Fra 2016 vil plassleie faktura for Holmen bli sendt ut i mai måned.

Dvs. Holmen, må plassen være ryddet innen 31.05
hvis en avslutter leieforholdet.

For NBCC avd. Rogaland
Jan Berland
Leder
E-post: jan.berland@hotmail.com 

Annonser