Egne aktiviteter

 

 

HUSK Gassavtale, 11kg 179,- 5kg 149,- bytte http://www.nocc.no/lokal/rogaland/Sider/HUSK-Gassavtale-for-avd-Rogaland,-priser-bytte-5kg-159,----11kg-200,-.aspxHUSK Gassavtale, 11kg 179,- 5kg 149,- bytte
Terminliste 2017http://www.nocc.no/lokal/rogaland/Sider/Terminliste-2017.aspxTerminliste 2017

NBCC Aktiviteter

 

INFO; Plassleie, betaling og flytting

info_plassleie.pdf


Følgende er gjeldene vedrørende plasser og plassleie
på NBCC avd. Rogaland sine plasser:

Hodne:
Plassen disponeres fra 01.01 — 31.12, hvis plassleie faktura som sendes ut i mars måned, blir betalt innen tidsfristen.

Hogstad:
Plassen disponeres fra 01 .01 — 31.12, hvis plassleie faktura som sendes ut i mars måned, blir betalt innen tidsfristen.

Dvs. Hodne og Hogstad, skal plassen være ryddet innen 31.12
hvis en avslutter leieforholdet.

Holmen:
Plassen disponeres fra 01.06 — 31.05, hvis plassleie faktura som sendes ut i mai måned, blir betalt innen tidsfristen.
Fra 2016 vil plassleie faktura for Holmen bli sendt ut i mai måned.

Dvs. Holmen, må plassen være ryddet innen 31.05
hvis en avslutter leieforholdet.

For NBCC avd. Rogaland
Jan Berland
Leder
E-post: jan.berland@hotmail.com 

Annonser