Egne aktiviteter

 

 

Årsmøte 2017http://www.nocc.no/lokal/rogaland/Sider/Årsmøte-2017.aspxÅrsmøte 2017
HUSK Gassavtale, 11kg 179,- 5kg 149,- bytte http://www.nocc.no/lokal/rogaland/Sider/HUSK-Gassavtale-for-avd-Rogaland,-priser-bytte-5kg-159,----11kg-200,-.aspxHUSK Gassavtale, 11kg 179,- 5kg 149,- bytte
Terminliste 2017http://www.nocc.no/lokal/rogaland/Sider/Terminliste-2017.aspxTerminliste 2017

NBCC Aktiviteter

 

Info & Husregler for klubbhuset, Hodne

Klubbhuset – husstyret

Der er husstyret som har driftsansvar for klubbhuset vår, og dersom du ønsker å leie dette, tar du kontakt men en av disse personene:

 Jan Petter Klingsheim – tlf. 957 84 194 – epost: jan.petter.klingsheim@lyse.net

Sigve Skaar – tlf. 915 18 257 – epost: sigve.skaar@lyse.net

Stig Rune Tangen – tlf. 952 18 555 – epost: stig.rune.tangen@hotmail.no

Vidar Hansen – tlf. 916 30 342 ​


​​HUSREGLER Hodne april2016.pdf

Husregler for klubbhuset

1. Den som låser opp, har og ansvar for at klubbhuset forlates rent og ryddig
- ferdig ryddet seinest kl. 11.00 dagen etter bruk.
Avfall tas med og kastes i containeren oppmed bommen. 

2. Huset kan leies av medlemmer for feiring av egne åremålsdager,  dvs. 40-50-60-70-80 års dager. Styret kan i spesielle tilfeller gi dispensasjon for annen bruk. 
Huset kan til disse formål leies av beboere som ligger fast på våre plasser for kr. 500,- mens andre medlemmer må betale kr 3.000,-  i leie. Leietaker er ansvarlig for at lokalet er ferdig ryddet og utvasket innen kl. 11.00 dagen etter bruk. Avfall tas med og kastes i container oppmed bommen. Leietaker må sette seg inn i husets gjeldende branninstruks, brannutstyr og rømningsveier. 

3. Klubbhuset kan brukes av medlemmene som oppholdsrom de helger det ikke er opptatt/utleid etter avtale med ansvarlige for huset.  

4. Leies klubbhuset til åremålsdager, må dette tas opp i god tid på forhånd med huskomiteen på Hodne som styrer dette i forhold til klubbens egne arrangement. Huset bør fortrinnsvis leies ut utenom sommersesongen. 

5. Det er styret i klubben som bestemmer hva som kan/skal henges opp av utsmykninger på vegger i klubbhuset,
og hva som til enhver tid skal kjøpes inn av utstyr/inventar. 

6. Klubben fraskriver seg ethvert ansvar for personskade eller tap av gjenstander som medlemmer/brukere måtte bli påført i tilknytning til bruk av klubbhuset. Brukere/leietaker er forpliktet til å utbedre/erstatte utstyr evt. skade på hus og inventar som måtte bli ødelagt. 

7. Det skal være ro i huset og på plassen seinest kl. 01.00 i helgene. 

8. Dispensasjon må søkes om på forhånd.   

9. ​Der er totalt røykeforbud i klubbhuset – gjelder også el-sigaretter. 

10. Vinduer skal være lukket, dører låst, og alt innvendig lys skal være  avslått når sistemann/ansvarshavende forlater klubbhuset.

Styret NBCC Rogaland
April 2016

Regler for Campingplassene ligger her​.


 

Annonser

 

 

z 1 1 1http://www.nocc.noz 1 1 1