Egne aktiviteter

 

 

Høsttreffet 22http://www.nocc.no/lokal/rogaland/Sider/hosttreff22.aspxHøsttreffet 22
Sommer på Sogndalstrandhttp://www.nocc.no/lokal/rogaland/Sider/sommer-på-Sogndalstrand.aspxSommer på Sogndalstrand

NBCC Aktiviteter

 

Info & Husregler for klubbhuset, Hodne

​​Klubbhuset

Det er styret i klubben og leirsjef på Hodne som er ansvarlig for drifta av klubbhuset. Klubbhuset kal leies av medlemmer til åremålsdager, og prisen er kr. 1.000,- pr. dag.

Kontaktperson:  Eirik Høie, mobil 469 38 3965 eller epost: eirik.hoie@lyse.net.


​​HUSREGLER Hodne 2019.pdf

Husregler for klubbhuset

1. Det er leirsjefer og styret som har driftsansvaret for klubbhuset. Disse fordeler ansvar for bruken av klubbhuset, se evt. kontaktperson på nettsiden.
Den som låser opp for kvelden, har og ansvaret for å skaffe folk som tar ansvar for at klubbhuset forlates rent og ryddig og dører låst etter bruk - ferdig ryddet seinest kl. 12.00 dagen etter bruk. Avfall tas med og kastes i containeren oppmed bommen.

2. Klubbhuset kan bare leies av medlemmer for feiring av egne åremålsdager.
-dvs. 40-50-60-70-80 års dager. Styret kan i spesielle tilfeller gi dispensasjon for annen bruk.

3. Ønsker en å leie klubbhuset til åremålsdager, må dette tas opp i god tid på forhånd med leirsjefen på Hodne som styrer dette i forhold til klubbens egne arrangement og fører gjeldende liste på bruk av klubbhuset. Huset bør fortrinnsvis leies ut til medlemmer utenom sesongen. Huset kan til disse formål leies av beboere som ligger fast på våre plasser for kr. 1.000,- pr. døgn, mens andre medlemmer i klubben må betale kr. 3.000,- i døgnleie.

4. Leietaker er ansvarlig for at lokalet er ferdig ryddet og utvasket innen kl. 12.00 dagen etter bruk. Avfall tas med og kastes i container oppe med bommen. Leietaker må sette seg inn i husets gjeldende branninstruks, brannutstyr og rømningsveier.

5. Klubbhuset kan brukes av medlemmene som oppholdsrom de helger det ikke er opptatt/utleid eller etter avtale med leirsjefen eller den han bemyndiger.
Leirsjefen eller den han bemyndiger, er ansvarlige for å fordele arbeidsoppgaver som rydding, vask og vedlikehold etc. blant brukerne av klubbhuset hver gang dette er i bruk, og at bygget forlates låst og alt lys slukket.

6. Det er styret i klubben i samarbeid med leirsjefen som bestemmer hva som kan/skal henges opp av utsmykninger på vegger i klubbhuset, og hva som til enhver tid skal kjøpes inn og brukes av utstyr og inventar.

7.Klubben fraskriver seg ethvert ansvar for personskade eller tap av gjenstander/eiendeler som medlemmer/brukere måtte bli påført i tilknytning til bruk av klubbhuset. Brukere/leietaker er forpliktet til å utbedre/erstatte utstyr evt. skade på hus og inventar som måtte bli ødelagt.

8. Det skal være ro i klubbhuset og på plassen seinest kl. 01.00 i helgene.
Dispensasjon kan søkes om på forhånd ved spesielle arrngement.

9. Det er totalt røykeforbud i klubbhuset – gjelder også el-sigaretter.


Regler for Campingplassene ligger her​.


 

Annonser