Egne aktiviteter

 

 

Årsmøte 2018 innkallinghttp://www.nocc.no/lokal/rogaland/Sider/Årsfest-2018.aspxÅrsmøte 2018 innkalling
Terminliste 2018http://www.nocc.no/lokal/rogaland/Sider/Terminliste-2017.aspxTerminliste 2018

NBCC Aktiviteter

 

Info & Husregler for klubbhuset, Hodne

​​Klubbhuset

Det er styret i klubben og leirsjef på Hodne som er ansvarlig for drifta av klubbhuset. Klubbhuset kal leies av medlemmer til åremålsdager, og prisen er kr. 1.000,- pr. dag.

Kontaktperson:  Eirik Høie, mobil 469 38 3965 eller epost: eirik.hoie@lyse.net.


​​HUSREGLER Hodne 2018.pdf

Husregler for klubbhuset

1. Det er leirsjefer og styret som har driftsansvaret for klubbhuset. Disse fordeler avsvar for bruken av klubbhuset, se evt. kontaktperson på nettsiden.
Den som låser opp for kvelden, har og ansvaret for å skaffe folk som tar ansvar for at klubbhuset forlates rent og ryddig etter bruk - ferdig ryddet seinest kl. 12.00 dagen etter bruk. Avfall tas med og kastes i containeren oppmed bommen.

2. Huset kan leies av medlemmer for feiring av egne åremålsdager, dvs. 40-50-60-70-80 års dager. Styret kan i spesielle tilfeller gi dispensasjon for annen bruk.
Huset kan til disse formål leies av beboere som ligger fast på våre plasser for kr. 1.000,-pr. døgn, mens andre medlemmer må betale kr. 3.000,- i døgnleie. Leietaker er ansvarlig for at lokalet er ferdig ryddet og utvasket innen kl. 12.00 dagen etter bruk. Avfall tas med og kastes i container oppe med bommen. Leietaker må sette seg inn i husets gjeldende branninstruks, brannutstyr og rømningsveier.

3. Klubbhuset kan brukes av medlemmene som oppholdsrom de helger det ikke er opptatt/utleid eller etter avtale med leirsjefene. Leirsjefene er ansvarlige for å fordele arbeidsoppgaver som renhold/vask,vedlikehold etc. blant brukerne av klubbhuset hver gang dette er i bruk.

4. Leies klubbhuset til åremålsdager, må dette tas opp i god tid på forhånd med leirsjefene på Hodne som styrer dette i forhold til klubbens egne arrangement. Huset bør fortrinnsvis leies ut utenom sesongen.

5. Det er styret i klubben i samarbeid med leirsjefene som bestemmer hva som kan/skal henges opp av utsmykninger på vegger i klubbhuset, og hva som til enhver tid skal kjøpes inn av utstyr/inventar.

6. Klubben fraskriver seg ethvert ansvar for personskade eller tap av gjenstander/eiendeler som medlemmer/brukere måtte bli påført i tilknytning til bruk av klubbhuset. Brukere/leietaker er forpliktet til å utbedre/erstatte utstyr evt. skade på hus og inventar som måtte bli ødelagt.

7. Det skal være ro i huset og på plassen seinest kl. 01.00 i helgene.

8. Dispensasjon kan søkes om på forhånd.

9. Det er totalt røykeforbud i klubbhuset – gjelder også el-sigaretter.

10. Vinduer skal være lukket, dører låst, og alt innvendig lys skal være  avslått når sistemann/ansvarshavende forlater klubbhuset.


Regler for Campingplassene ligger her​.


 

Annonser