Egne aktiviteter

 

 

Årsmøte 2017http://www.nocc.no/lokal/rogaland/Sider/Årsmøte-2017.aspxÅrsmøte 2017
HUSK Gassavtale, 11kg 179,- 5kg 149,- bytte http://www.nocc.no/lokal/rogaland/Sider/HUSK-Gassavtale-for-avd-Rogaland,-priser-bytte-5kg-159,----11kg-200,-.aspxHUSK Gassavtale, 11kg 179,- 5kg 149,- bytte
Terminliste 2017http://www.nocc.no/lokal/rogaland/Sider/Terminliste-2017.aspxTerminliste 2017

NBCC Aktiviteter

 

Holmen Camping - ny reguleringsplan/byggeforskrifter

Informasjon fra styret.

Klubben er pålagt av Sirdal Kommune å informere nye plassbeboere, samt beboere pr. i dag, om at følgende bestemmelse gjelder for campingplassen på Holmen:

Bestemmelser til detaljregulering for: Holmen, Solheim plan nr. 2009013 – Sirdal kommune

Dato for godkjenningsvedtak: K-sak 14/22 av 13.03.14

Dato for siste revisjon: 15.08.2017 iht. DS 15/693 av 09.10.15
Her finner du reguleringsplanen:

Holmen Camping ny reguleringsplan.pdf

Det er klubben sitt ansvar å utføre pre-aksepterte løsninger og at dette gjøres i tråd med TEK17 og godkjent reguleringsplan.

Pr. i dag har ikke klubben fastsatt en løsning for dette og jobber videre med dette.   ​

Sirdal kommune forholder seg til bestemmelsene, og det er klubben sitt ansvar å se til at dette ivaretas.​

For Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rogaland

Vennlig Hilsen

Bjørn Reidar Kleppe

Leder  
 

Annonser