Egne aktiviteter

 

 

NBCC Aktiviteter

 

Holmen Camping - reguleringsplan/byggeforskrifter

​Informasjon fra styret.

Klubben er pålagt av Sirdal Kommune å informere nye plassbeboere, samt beboere pr. i dag, om at følgende bestemmelse gjelder for campingplassen på Holmen:

Bestemmelser til detaljregulering for: Holmen, Solheim plan nr. 2009013 – Sirdal kommune

Dato for godkjenningsvedtak: K-sak 14/22 av 13.03.14

Dato for siste revisjon: 15.08.2017 iht. DS 15/693 av 09.10.15
Her finner du reguleringsplanen:

Holmen Camping ny reguleringsplan.pdf

Det er klubben sitt ansvar å utføre pre-aksepterte løsninger og at dette gjøres i tråd med TEK17 og godkjent reguleringsplan.

Pr. i dag har ikke klubben fastsatt en løsning for dette og jobber videre med dette.   ​

Sirdal kommune forholder seg til bestemmelsene, og det er klubben sitt ansvar å se til at dette ivaretas.​

For Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rogaland

Vennlig Hilsen

Bjørn Reidar Kleppe

Leder  
 

Annonser