Egne aktiviteter

 

 

Årsmøte 2017http://www.nocc.no/lokal/rogaland/Sider/Årsmøte-2017.aspxÅrsmøte 2017
HUSK Gassavtale, 11kg 179,- 5kg 149,- bytte http://www.nocc.no/lokal/rogaland/Sider/HUSK-Gassavtale-for-avd-Rogaland,-priser-bytte-5kg-159,----11kg-200,-.aspxHUSK Gassavtale, 11kg 179,- 5kg 149,- bytte
Terminliste 2017http://www.nocc.no/lokal/rogaland/Sider/Terminliste-2017.aspxTerminliste 2017

NBCC Aktiviteter

 

HOLMEN siden

Informasjon fra styret.

Klubben er pålagt av Sirdal Kommune å informere nye plassbeboere, samt beboere pr. i dag, om at følgende bestemmelse gjelder for campingplassen på Holmen:


Bestemmelser til detaljregulering for: Holmen, Solheim plan nr. 2009013 – Sirdal kommune

Dato for godkjenningsvedtak: K-sak 14/22 av 13.03.14

Dato for siste revisjon: 05.10.2016 iht. DS 15/693 av 09.10.15
For mer informasjon om planen:

http://www.sirdal.kommune.no/

Det er klubben sitt ansvar å utføre pre-aksepterte løsninger og at dette gjøres i tråd med TEK10.

Pr. i dag har ikke klubben fastsatt en løsning for dette.   

Sirdal kommune forholder seg til bestemmelsene, og det er klubben sitt ansvar å se til at dette ivaretas.​

For Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rogaland

Vennlig Hilsen

Jan Berland

Leder  

Annonser