Egne aktiviteter

 

 

NBCC Aktiviteter

 

Varsel om årsmøte 2016

SAKSLISTE:

 

  1. Åpning.
  2. Godkjenning av dagsorden.
  3. Valg av: Dirigent, møtesekretær og to medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Styrets beretning.
  5. Regnskap 2015.
  6. Innkommende forslag.
  7. Handlingsprogram 2016.
  8. Budsjettforslag 2016.
  9. Valg.
  10. Avslutning.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være levert styret innen 1. januar 2016.

Vi minner om årsfesten som holdes rett etter årsmøtet.

Styret


 

Annonser