Egne aktiviteter

 

 

Øvelseskjøring-merkekjøring 2018http://www.nocc.no/lokal/ostfold/Sider/Øvelseskjøring-merkekjøring.aspxØvelseskjøring-merkekjøring 2018

NBCC Aktiviteter

 

PRESSEMELDING: VENSTRES BUDSJETTFORSLAG FOR 2018

Norsk Bobil og Caravan Club:

Venstres budsjettforslag for 2018 kan medføre rasering av caravanbransjen

For fjerde gang forsøker partiet Venstre å øke engangsavgiften på bobiler dramatisk.

Foregående forsøk er blitt stanset i Stortinget. Denne gangen er økningen «pakket bedre inn»,

men konsekvensene vil være like dramatiske. Blir økningen vedtatt, vil det innebære en betydelig

prisøkning for bobiler i Norge. Da er det fare for at bobildelen av caravanbransjen kan bli

bortimot utradert, sier sentralstyret i NBCC i en uttalelse.

 

Norsk Bobil og Caravan Club vil minne om at caravanbransjen i Norge hovedsakelig består av småbedrifter, gjerne familiebasert. Disse er spredt over hele landet, fortrinnsvis i distriktene.

Avgiftsforslaget fra Venstre kan derfor bety tap av et stort antall arbeidsplasser i distriktene, og gjøre campingliv med bobil bortimot uoppnåelig for folk flest.

 

NBCC vil derfor oppfordre stortingsflertallet til å avvise Venstres forslag til avgiftspåslag for campingbiler i avgiftsgruppe C, for å sikre at caravanbransjen kan fortsette å eksistere og vokse i distriktene over hele landet.

Kontaktperson:

Bjarne Eikefjord

Red. Bobil og Caravan Magasinet

Tlf. +47 906 10 775

E: bjaei@online.no

 

 

 

NBCC er Norges største interesseorganisasjon for brukere av bobiler og campingvogner

 

NBCC arbeider gjennom politiske organer og prosesser for å sikre bedre tilrettelegging og styrke tilbudene for bobiler og campingvogner i Norge. Eksempelvis avgiftspolitikk, campingplassretningslinjer, krav til sikkerhet og tilrettelegging for camping lokalt og sentralt.

 

Norsk Bobil og Caravan Club har hovedkontor på Sørumsand.

Telefon: 63 82 99 90

www.nocc.no

 

Tabell: Venstres forslag til økte avgifter for 2018, merkede områder omfatter bobiler:

 

Øke CO2-komponenten med 10 pst. for biler med utslipp mellom 131-200 g/km og 25 pst. forbiler med utslipp over 200 g/km.

220,0

240,0

Senke nedre knekkpunkt i CO2-komponenten i engangsavgiften fra 85 til 70 g/km

410,0

450,0

Heve CO2-komponenten i engangsavgiften for avgiftsgruppe C (campingbiler m.m.) tilsamme nivå som gjelder for personbiler.

200,0

240,0

Øke NOX-komponenten i engangsavgiften med 150 kr/g

530,0

580,0

Ilegge samme NOX-komponent i engangsavgiften for hhv varebiler (gruppe b) ogcampingbiler (gruppe c) som for personbiler

63,0

70,0

Øke vektfradraget i engangsavgiften med 25 pst for biogasskjøretøy

0,0

0,0

Videreføre trafikkforsikrings-avgiften på samme nominelle nivå som årsavgiften

470,0

600,0

Økt veibruksavgift på autodiesel med 60 øre per liter

1320,0

1440,0

Oppheve avgiftsfritak for diesel til båtmotorer

35,0

38,0

Oppheve fritak for el-avgift for elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser

110,0

150,0

Innføre en gjennomgående CO2-avgift på 500 kr per tonn.

725,0

795,0

Økt avgift på klimagassene HFK/PFK tilsvarende CO2-avgift på 500 kr. per tonn

57,5

65,0

Endre grunnavgiften på drikkevareemballasje til en avgift på materialbruk som graderes etterinnholdet av nytt ikke-fornybart råstoff

0,0

0,0

Ny miljøavgift på plast

200,0

240,0

Ny miljøavgift på deponi av gruveavfall

500,0

500,0

Påslag  nettariffen med 1 øre/kWh.

640,0

640,0

ØKTE GRØNNE SKATTER OG AVGIFTER

5480,5

6048,0

 

Forslagene vil medføre dramatiske økninger i avgiftene for bobiler i Norge

 

 

Med hilsen

Norsk Bobil og Caravan Club

- Veien til en bedre campingopplevelse

Tlf: 63 82 99 90 (sentralbord)
E-post: 
post@nocc.no

URL: http://www.nocc.no/


 

Annonser

 

 

NBCC Østfold på Facebookhttps://www.facebook.com/nbccostfold/NBCC Østfold på Facebook
Aga propanhttp://www.aga.no/no/products_ren/propane/index.htmlAga propan
Fredrikstad Motorsenterhttp://www.fredrikstadmotorsenter.com/1.htmlFredrikstad Motorsenter
Bilsenteret Mosshttp://bilsenteretmoss.no/Bilsenteret Moss
Gressvik Service Senterhttp://felgogdekk.no/Gressvik Service Senter
Williams Caravanhttp://www.williams-caravan.no/Williams Caravan
Perry Caravanhttp://perry-caravan.no/Perry Caravan
Norum Bobilgårdenhttp://www.norumbobilgaarden.no/Norum Bobilgården
VikingTelthttp://www.vikingtelt.no/VikingTelt
Stamsaas Fritidhttp://www.stamsaasfritid.no/Stamsaas Fritid
Mysen Caravanhttp://www.mysencaravan.no/Mysen Caravan
Kingsrød bobilhttp://www.bobiler.com/Kingsrød bobil