Egne aktiviteter

 

 

NBCC Aktiviteter

 

Årsmøte 2021

​​​​​Signert protokoll fra årsmøtet 2021

*******************

Innkalling:

Styret har besluttet at årsmøtet vårt 2021 gjennomføres digitalt

Les mer på ØstCar (ostcar.no)​

Scroll ned for å finne dokumenter!

----------------------------------------------------------------------------

Det innkalles til

ÅRSMØTE I NBCC avd. Østfold Søndag den 14.02.2021 kl. 16.00
Sted: Bøndernes Hus i Råde.

Det tas forbehold om endringer pga restriksjoner. (Krav om påmelding, se nederst)

Følg med på vår nettside ØstCar for oppdatert informasjon; www.ostcar.no

Ved stor pågang vil møtet bli nettbasert, sjekk ostcar.no​ før du drar.​

 

Dagsorden:
1             Åpning.
2             Godkjenning av dagsorden.
3             Valg av dirigent, møtesekretær og to medlemmer til å underskrive protokoll.
4             Styrets beretning.
5             Revidert regnskap.
6             Innkomne forslag.
7             Budsjettforslag.
8             Valg.
9             Avslutning med utdeling av æresbebevisninger.
                § 9.2.4:  Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senset 4 uker før  møtet holdes, d.v.s. innen 17.01.2021
                § 9.2.5:  Årsmøtedokumentene, (styrets beretning, innkomne forslag, budsjettforslag og valgkomitéens innstilling) skal være tilgjengelig minst to,2 uker før årsmøtet holdes. Dokumentene skal være tilgjengelige på vår internettside www.nocc.no/lokal/ostfold fra 31.01.2021.
                § 9.2.8:  Bare avdelingens medlemmer som har gyldig medlemsskap på det tidspunkt årsmøtet holdes har adgang til møtet. Husk å ta med medlemskort.
                § 2.6:     Ved avstemming har de frammøtte én 1 stemme hver, dog begrenset til to 2 stemmer pr. medlemsskap.
                § 2.5:     Medlemsskapet omfatter begge ektefeller (samboere) og deres hjemmeboende barn under 21 år.
                § 2.11:   Nedre stemmerettsalder i NBCCs organer er 18 år.
                § 15:      VALG:  Forslag til kandidater som skal velges til vedtekstfestede verv i NBCCs styrende organer skal fremmes gjennom den respektive valgkomité. Dersom valgkomitéen ikke finner å kunne ta hensyn til forslaget, kan det fremmes som benkeforslag.  Benkeforslag kan også fremmes dersom valgkomitéen ikke har mottatt og heller ikke selv fremmer forslag til kandidater til verv.​

Etter at den offisielle delen av årsmøtet er ferdig, vil det bli delt ut 10/25/30/35/40/50-års jubileumsmerker til de som ved utgangen av 2020 oppfyller kravene til merkene.  NB: Merker og diplomer blir ikke ettersendt.

Oppdatering 15.12.2020:
Grunnet smittesituasjonen har styret bestemt at Merker og Diplomer likevel kan ettersendes. Ta ev. kontakt med styret om dette er ønskelig!

 


På grunn av coronarestriksjoner, vil det ikke bli servering i år.

Møtet vil bli holdt i den store salen med begrensing i antall deltagere som gjelder på det aktuelle tidspunkt. 

PS: Påmelding pr. mail til avd106@nocc.no innen 8/2-2021 – Vi må ha navn og telefonnr. til de som melder seg på, samt medlemsnummer.

Velkommen!

…………………………………………………………………………………………………………………………………
LISTRANDA FAMILIECAMPING

SØKNADS- OG OPPSIGELSESFRIST 15. JANUAR 2021

Søknad sendes på skjema som hentes på ostcar.noDe som står på venteliste må fornye sin søknad.

Ytterligere opplysninger på ostcar.no​.​

LAST NED INNKALLINGEN

Andre relevante årsmøtedokumenter:

Dagsorden

Regnskap 2020

Budsjett 2021

Årsberetning 2020

Handlingsplan 2021

Valgkomiteens innstilling

WIFI Listranda -styrets innstilling


 

Annonser

 

 

ØstaCar på netthttps://www.ostcar.no/ØstaCar på nett
NBCC Østfold på Facebookhttps://www.facebook.com/nbccostfold/NBCC Østfold på Facebook
Norum Bobilgårdenhttp://www.norumbobilgaarden.no/Norum Bobilgården
RSA Bobilhttps://rsabil.no/bobilverksted/RSA Bobil
Perry & Williams Caravan Rådehttp://www.williams-caravan.no/Perry & Williams Caravan Råde
logo_mysenhttps://www.ferda.no/avdelinger/mysen/logo_mysen
Kroke Caravan Østfoldhttp://www.krokenostfold.no/Kroke Caravan Østfold
Team Verksted - Rådehttp://www.teamverksted.no/no/avdelinger/radeTeam Verksted - Råde
evjuahttp://www.evjua.no/evjua
Stordal Autosenterhttps://www.facebook.com/pages/category/Motor-Vehicle-Company/Stordal-Autosenter-as-1486557798256561/Stordal Autosenter