Egne aktiviteter

 

 

NBCC Aktiviteter

 

Årsmøte 2020

​​Signert protokoll fra årsmøte

Innkallingen så slik ut:

(Scroll ned for nedlastbare dokumenter)

Det innkalles til
ÅRSMØTE
 i Norsk Bobil og Caravan Club avd. Østfold

Mandag den 10. februar 2020  kl. 19:00
  
Bøndernes Hus,  Råde
Dagsorden:

 1. Åpning.
 2. Godkjenning av dagsorden.
 3. Valg av dirigent, møtesekretær og to medlemmer til å underskrive protokoll.
 4. Styrets beretning.
 5. Revidert regnskap.
 6. Innkomne forslag.
 7. Budsjettforslag og handlingsplaner.
 8. Valg.
 9. Avslutning.
----------------------------------------

§ 9.2.4: Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 4 uker før møtet holdes, d.v.s. 12.01.2020.

§9.2.5: Årsmøtedokumentene, styrets årsberetning, revidert årsregnskap, innkomne forslag, budsjettforslag, handlingsplaner og Valgkomitéens innstilling, vil være tilgjengelige på vår internettside http://www.nocc.no/lokal/ostfold/ fra 26.01.2020.

§ 9.2.8: Bare avdelingens medlemmer som har gyldig medlemskap på det tidspunkt årsmøtet holdes, har adgang til møtet.  (Uten stemmerett har Landsstyremedlemmer, komitémedlemmer og sekretariatet adgang til møtet.)
 Husk å ta med medlemskortet.

§ 9.2.9: Ved avstemming har de fremmøtte 1 stemme hver, dog begrenset til 2 stemmer pr. medlemskap.
Det er ikke anledning til å avgi stemme med grunnlag i fullmakt fra ett eller flere medlemmer.

§2.5: Medlemskapet omfatter begge ektefeller (samboere) og deres hjemmeboende barn under 21 år.

§2.10: Nedre stemmerettsalder i NCC’s organer er 18 år.

§15: VALG
Forslag til kandidater som skal velges til vedtektsfestede verv i NBCC’s styrende organer skal fremmes skriftlig gjennom den respektive valgkomité.  Dersom vargkomitéen ikke finner å kunne ta hensyn til forslaget, kan det fremmes som benkeforslag.  Benkeforslag kan også fremmes dersom valgkomitéen ikke har mottatt og heller ikke selv fremmer forslag til kandidater til verv.

-----------------------------

Etter at den offisielle delen av årsmøtet er ferdig, vil vi dele ut 10/25/30/35/40/45/50-års jubileumsmerker til de som har hatt jubileum i løpet av 2019.  Vi vil også dele ut ferdighetsmerker til de som har klart disse i løpet av siste år.
NB: Merker og diplomer vil ikke bli ettersendt!

Det vil bli enkel servering.  Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

LISTRANDA FAMILIECAMPING

SØKNADS- OG OPPSIGELSESFRIST 15. JANUAR 2020
Søknad sendes på skjema som hentes på ostcar.no.  De som står på venteliste må fornye sin søknad. Ytterligere opplysninger på ostcar.no.Revidert regnskap 2019

Budsjett 2020

Valgkomiteens liste til valget

Innkommet forslag med styrets innstilling


 

Annonser

 

 

ØstaCar på netthttps://www.ostcar.no/ØstaCar på nett
NBCC Østfold på Facebookhttps://www.facebook.com/nbccostfold/NBCC Østfold på Facebook
Norum Bobilgårdenhttp://www.norumbobilgaarden.no/Norum Bobilgården
RSA Bobilhttps://rsabil.no/bobilverksted/RSA Bobil
Perry & Williams Caravan Rådehttp://www.williams-caravan.no/Perry & Williams Caravan Råde
logo_mysenhttps://www.ferda.no/avdelinger/mysen/logo_mysen
Kroke Caravan Østfoldhttp://www.krokenostfold.no/Kroke Caravan Østfold
Team Verksted - Rådehttp://www.teamverksted.no/no/avdelinger/radeTeam Verksted - Råde
evjuahttp://www.evjua.no/evjua
Stordal Autosenterhttps://www.facebook.com/pages/category/Motor-Vehicle-Company/Stordal-Autosenter-as-1486557798256561/Stordal Autosenter