Egne aktiviteter

 

 

NBCC Aktiviteter

 

Årsmøte 2019

​​​​​​​​​

Signert p​rotokoll fra årsmøtet NBCC avd. Østfold 2019


**************************** 


 


 

Innkallingen så slik ut:


 

Det innkalles til

ÅRSMØTE I NBCC avd. Østfold

Mandag den 11. februar 2019 kl. 19.00

 Bøndernes Hus, Råde.

Dagsorden:
1.       Åpning.
2.       Godkjenning av dagsorden.
3.       Valg av dirigent, møtesekretær og to medlemmer til å underskrive protokoll.
4.       Styrets beretning.
5.       Revidert regnskap.
6.       Innkomne forslag.
7.       Budsjettforslag.
8.       Valg.
9.       Avslutning.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 9.2.4: Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 4 uker før møtet holdes, dvs. innen 14.01.2019

§ 9.2.5: Årsmøtedokumentene, (styrets beretning, innkomne forslag, budsjettforslag og valgkomiteéns innstilling), skal være tilgjengelig minst 2 uker før årsmøtet holdes.   Dokumentene vil være tilgjengelige på vår internettside                  www.nocc.no/lokal/ostfold fra 28.01.2019.

§9.2.8: Bare avdelingens medlemmer som har gyldig medlemsskap på det tidspunkt årsmøtet holdes, har adgang til møtet.
Husk å ta med medlemskort.

§2.6: Ved avstemming har de frammøtte 1 stemme hver, dog begrenset til 2 stemmer pr. medlemsskap.
Det er ikke anledning til å avgi stemme med grunnlag i fullmakt fra ett eller flere andre medlemmer.

§ 2.5 Medlemsskapet omfatter begge ektefeller (samboere) og deres hjemmeboende barn under 21 år.

§ 2.11: Nedre stemmerettsalder i NCC's organer er 18 år.

§ 15: VALG:
Forslag til kandidater som skal velges til vedtekstfestede verv i NCC's styrende organer skal fremmes gjennom den respektive valgkomité. Dersom valgkomiteén ikke finner og kunne ta hensyn til forslaget, kan det fremmes som benkeforslag. Benkeforslag kan også fremmes dersom valgkomiteén ikke har mottatt og heller ikke selv fremmer forslag til kandidater til verv.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Etter at den offisielle delen av årsmøtet er ferdig, vil vi dele ut 10/25/30/35/40/50-års jubileumsmerker til de som har hatt ​jubileum i løpet av 2018.
NB! Merker og diplomer blir ikke ettersendt!
Vi vil også dele ut ferdighetsmerker ti​​l de som har klart disse i løpet av siste år.

Det vil bli enkel servering.

                                       VI ønsker alle hjertelig velkommen!!


 

Dokumenter:

Årsberetning​​

Regnskap | Balanse ​| Revisjon

Budsjett

Valgkomiteens liste

Innkommet forslag | Styrets innstilling til forslaget​​​​​


 

Annonser

 

 

ØstaCar på netthttps://www.ostcar.no/ØstaCar på nett
NBCC Østfold på Facebookhttps://www.facebook.com/nbccostfold/NBCC Østfold på Facebook
Norum Bobilgårdenhttp://www.norumbobilgaarden.no/Norum Bobilgården
RSA Bobilhttps://rsabil.no/bobilverksted/RSA Bobil
Perry & Williams Caravan Rådehttp://www.williams-caravan.no/Perry & Williams Caravan Råde
logo_mysenhttps://www.ferda.no/avdelinger/mysen/logo_mysen
Kroke Caravan Østfoldhttp://www.krokenostfold.no/Kroke Caravan Østfold
Team Verksted - Rådehttp://www.teamverksted.no/no/avdelinger/radeTeam Verksted - Råde
evjuahttp://www.evjua.no/evjua
Stordal Autosenterhttps://www.facebook.com/pages/category/Motor-Vehicle-Company/Stordal-Autosenter-as-1486557798256561/Stordal Autosenter