Egne aktiviteter

 

 

NBCC Aktiviteter

 

Årsmøte 2019 i avd. Oslo

Det er innkalt til årsmøte i NBCC avd. Oslo onsdag 13. februar 2019 kl 19.00.
Møtet holdes på Lambertseter skole, Glimmerveien 42 (innkjøring fra Langbølgen).

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senet 4 uker før møtet, det vil si senest 16. januar 2019.

Varsel om årsmøtet sto også i Oslo Nytt nr. 3 som ble sendt medlemmene 1/12-2018.

Dokumentene i innkallingen kan du lese om igjen her.

Innkalling til årsmøte 2019.pdf

VALG info 2019.pdf


 

Annonser