Egne aktiviteter

 

 

NBCC Aktiviteter

 

ÅRSMØTE 2021

​​ 

VARSEL OM ÅRSMØTE 2021
Det varsles med dette at det vil bli avholdt årsmøte for
NBCC avd.141 Namdal søndag 31.oktober kl.17.00.
På Overhalla hotell, møterom.
Dette møtet er allerede forskjøvet med tanke på Covid 19 smittesituasjon, smittevernstiltak og restriksjoner.
Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 15.oktober 2021.
Sendes på mail til avd141@nocc.no
Forslag til kandidater, verv sendes valgkomite.
Saksdokumentene digitaliseres i år:
På grunn av dagens situasjon med Covid 19 og da med tanke
på smittevern og alt som hører med der, så blir det ikke sendt ut
og heller ikke lagt ut saksdokumenter i papirvariant noen steder.
Vil du ha det i papirutgave så må du skrive det ut selv.
Innkalling og saksdokumenter sendes ut digitalt senest 14 dager før møtet.
Varsles også på hjemmesiden.
På grunn av Covid 19, ønsker vi bindende påmelding til tlf. 41312756 pr.sms Innen 20 september 2021.
Dette for bestilling av møterom i forhold til restriksjoner og smittevern.
Enkel bevertning og kaffe.
Alle medlemmer ønskes velkommen.
Med vennlig hilsen Styret.​

​​​​


  
  
  
  
  
  
  
Foregående aktiviteter
  
Det er ingen elementer som kan vises i denne visningen av listen "Arbeidsflytoppgaver".

 

Annonser