Egne aktiviteter

 

 

NBCC Aktiviteter

 

Nyhetsarkiv

​Årsmøte​​​ 2015

Tid 11.02-2015  Kl: 19:00

Sted: Peisestua Pias Lakselv

Saker:

Sak 1  Åpning

Sak 2  Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 3  Valg av:

  • Dirigent
  • Møtesekretær
  • To medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 4  Styrets beretning

Sak 5  Årsregnskap og revisjonsberetning

Sak 6  Frivillig støtte til regionsrådet

Sak 7  Budsjettforslag

Sak 8  Valg

Sak 9  Info om fremdrift i planene om ny oppstillingsplass på Skoganvarre

Sak 10  Egen mobiltelefon til klubben ?

Sak 11  Avslutning​

Etter møte blir det litt medlemsinfo

Velkommen


 


 


 

Annonser