Egne aktiviteter

 

 

NBCC Aktiviteter

 

Årsmøte 2015

​​​​​Dato: 11.02-2015

KL: 19:00

Sted: Pias 2 etg. Lakselv

Saker:

Sak 1  Åpning

Sak 2  Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 3  Valg av:

  • Dirigent
  • Møtesekretær
  • To medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 4  Styrets beretning

Sak 5  Årsregnskap og revisjonsberetning

Sak 6  Frivillig støtte til regionsrådet

Sak 7  Budsjettforslag

Sak 8  Valg

Sak 9  Info om fremdrift i planene om ny oppstillingsplass på Skoganvarre

Sak 10  Egen mobiltelefon til klubben ?

Sak 11  Avslutning

Litt medlems info etter møte

Velkommen


 Innholdsredigering

  
  
  
  
Regnskap 1 001.jpg
  
01.03.2015 12:34Midt-Finnmark
Regnskap 2014 001.jpg
  
01.03.2015 12:34Midt-Finnmark
Scan årsmøteprotokoll NBCC.pdf 2015.pdf
  
01.03.2015 12:30Midt-Finnmark
  
  
  
  
Regnskap 1 001.jpg
  
01.03.2015 12:34Midt-Finnmark
Regnskap 2014 001.jpg
  
01.03.2015 12:34Midt-Finnmark
Scan årsmøteprotokoll NBCC.pdf 2015.pdf
  
01.03.2015 12:30Midt-Finnmark

 

Annonser