Egne aktiviteter

 

 

NBCC Aktiviteter

 

Reglement Møllerhaugen

​​​​​​​Reglementet kan også lastes ned som pdf her

1.    All plassering av bobiler/vogner/spikertelt skal skje etter anvisning av Møllerhaugkomiteen.

 

2.    Minste avstand mellom campingenhetene skal være minst 3 meter inkl. telt/spikertelt.

 • Dimensjonene på spikertelt skal være max 2,5 m dypt, og i vognens lengde, dog max 15 m2 og ikke vesentlig høyere enn vogna. Alle mål er utvendig vegg. I tillegg kommer tak-utstikk på max 20 cm. Fargen bør være mest mulig lik campingvogna. Ved avvik fra NBCC's meninger angående størrelse må det foreligge kommunale vedtak om størrelse.

   

3.    Etter at campingvogna er fjernet om våren, skal tomta være ryddet innen 15. juni. Likeså skal den fjerde veggen på spikerteltet være malt i samme farge som de tre andre veggene. Dersom denne fristen av gode grunner ikke kan overholdes, kan Møllerhaugkomiteen gi en ytterligere frist.

 

4.    Det er tillatt å ha hund på campingplassen. Det gjøres oppmerksom på at:

  • Hund skal alltid holdes i bånd.
  • Hund som står i bånd skal ikke komme inn på gangveiene.
  • Det er enhver hundeeiers plikt å straks fjerne ekskrementene.
  • Hundeeieren må ikke la hunden bjeffe i tide og utide. Tenk på naboene.

 

5.    Av hensyn til barn og naboer bør en på dagtid, ikke vise seg beruset offentlig.

 

6.    Ta hensyn til barn og voksne som skal ha ro på kvelds- og nattetid. Ro og orden skaper trivsel for alle.

 

7.    Husavfall plasseres i søppelcontainer:

 • Byggematerialer, kasserte møbler, tepper og lignende må den enkelte ta med seg hjem.

   

8.    Det er alles interesse at sanitærhuset holdes mest mulig i orden. Barn skal ikke oppholde seg unødig i huset. Avfall som kan gi lukt skal fjernes av den enkelte. Sanitærhuset skal vaskes etter lister oppsatt av Møllerhaugkomiteen. Kaffegrut og campingvogntoalett skal tømmes i utvendig avløpssjakt.

Oppvask skal ikke gjøres i sanitærhuset, da avløpene går tett.

 

9.    Klubbhuset kan brukes av barn og voksne. Alle rydder etter seg, tomflasker, papir etc.

Vasking tas etter tur, vi skriver oss opp på liste.

Se egne regler som henger på klubbhuset og grillbua. Alle ønsker vi at klubbhuset og grillbua skal være et koselig sted for liten og stor.

 

10. Den som sist forlater campingplassen skal påse at:

 • Viften i sanitærhuset er avslått (bryter i urinalrom)
 • Alle lys er avslått.
 • Innvendige dører skal lukkes og utvendige dører skal låses.
 • Vinduer og dører er lukket og låst i klubbhuset, samt at termostaten er skrudd til merket "snøstjerne" og gardiner trukket for vinduene.
 • Er du i tvil om du er den siste som forlater, så ta en runde på plassen før du drar.
 • Bommen er låst.

   

11. Hver campingvogn kan ta ut max 2.000 watt strøm. Vogneierne plikter å rydde vekk snøen på og rundt de strømskapene de er tilkoblet slik at en kommer inn i skapene til enhver tid. Hovedstrømmen til nedsnødde skap blir koblet ut. Strømmålerne leses av 4 x i sesongen (15. okt, ved årsskifte, 15. mars og ved endt vintersesong).

Alle oppfordres til å lese av målerne for å ha kontroll med forbruket. Ethvert medlem er selv ansvarlig for å etterkomme sjekkliste. Kasserer sender ut strømregning til hver enkelt.

 

12. Styret har det overordnede økonomiske ansvar for campingplassen. Leie av plass i Møllerhaugen Vinterplass, betinger gyldig medlemskap i NBCC.

All plassleie betales direkte til avdelingens kasserer. Innbetaling skal skje som følger:

 • Fastavgiften for vintersesong i tidsrom 15.september – 15.mai (pt. kr 3500,-) betales inn senest 1. juli. Det sendes ut giro til hver enkelt.
 • Avgift for strøm kr 1,00 pr kWt fra 01.07.2012. Strømregning for foregående sesong må være betalt før oppstart på ny sesong.
 • Svarslipp som bekrefter plassen, leveres innen 1.mai til Møllerhaugkomiteen.
 • Ved for sen innbetaling kan Møllerhaugkomiteen tildele plassen til andre. Ved avbud etter innbetaling og senest 1.september, tilbakebetales kr.3000.-. Kr 500.- beholdes av avdelingen for merarbeid.

   

13. De som står på en plass kan sette seg opp på venteliste for evt. å bytte plass når noe blir ledig. Ledige plasser tildeles etter ansiennitet på ventelisten. Dersom medlemmet blir tilbudt en ny plass men takker nei, mister han sin ansiennitet og må evt. flyttes sist på ventelisten. Nye medlemmer kan ikke stille seg på bytting den første sesongen.

 

14. Det er ikke anledning for medlemmer som har plass i Møllerhaugen å leie/låne ut sin campingenhet til andre personer mot betaling.

 

15. Ved tildelt plass får alle utlevert nøkler til anlegget (hovednøkkel, nøkkel til strømskap og strømplugg) mot et depositum på kr 500.- som tilbakebetales når nøklene innleveres. Ved plassbytte og oppsigelse, skal nøkler og strømplugg leveres til Møllerhaugkomiteen. Hvis nøklene ikke leveres tilbake innen 1. juli kreves det ytterligere kr 500.-. Etter 1. august belastes reelle kostnader om nøkler og strømplugg ikke innleveres.

 

16. Avdelingen leier inn egen brøyter som har ansvaret for veiene på plassen. Det er anledning for hver enkelt å avtale snørydding mellom vognene for egen regning. De som tar opp egen traktor for snørydding må påse at området forlates slik som det var. Dersom det oppstår skade i forbindelse med snørydding er den enkelte som rydder snø ansvarlig for skaden.

Det er ikke lov å frese snø på plasser hvor det ikke kan freses ut i fritt område. Dette av hensyn til at det kan komme skade på boenhetene. Det er alles ansvar å rydde snø på fellesområdene ved klubbhus, sanitærhus og søppelcontainer.

 

17. Det holdes dugnad på området 2 ganger i året.

Vårdugnad (rydde felles uteområde) holdes 2. onsdag i juni.

Høstdugnad (felleshus vaskes/evt. males, rydde uteområde) holdes 3. helg i september.

 

Godkjent på Årsmøte 2012.

NBCC avd. Målselv & Omegn


 

Annonser

 

 

Gassreklamehttp://www.lianscaravan.noGassreklame