Egne aktiviteter

 

 

NBCC Aktiviteter

 

Om foreningen

​​​​​​​​​​​​​NBCC avd.123 Målselv og omegn ble stiftet i 1978 og har pr 26.05.21, 188 gyldige medlemskap.​

Medlemmer er i hovedsak hjemmehørende i Målselv - Balsfjord - Sørreisa - Dyøry og Senja kommune

Hva gjør vi for medlemmene:

Vår avdeling har egen oppstillingsplass for vintercamping ved Møllerhaugen i Målselv. Her har vi plass til 40 vogner/bobiler.  Der er det tilgang til sanitærbygg med wc og dusj. Grillbu og klubbhus. 

På Møllerhaugen har vi fast tradisjon med påskearrangement hvor alle er velkommen til delta. Aktivitetene er spesielt rettet mot barna. 

Andre aktiviteter: Medlemsmøter, teknisk kontroll i samarbeid med Finnsnes Vegstasjon og vår naboavdeling Bardu, øvelseskjøring/merkekjøring og høsttreff.

Lokale medlemsfordeler.

Årsmøteprotokoller og referat fra styremøter ligger i meny oppe til venstre

Det nye styret valgt på årsmøte 2021​​​:

Leder:         Bjørn-Kåre Brevik      955 06 249        bkbrevik@online.no​   
Nestleder:   Berit Hansen                 ​                     beranith@hotmail.com
Sekretær:    Kristianne Richardsen                         kristianne.richartsen@hotmail.no
Kasserer:     Jan Morten Holst                                jamhol@online.no 
Styremedlem:  Frank Ivar Falsen                            frank.falsen@gmail.com
Styremedlem:  Jostein Isaksen                               josis​ak@​online.no
1. Vararepr.      Bodil Pedersen                               oskog1@hotmail.com
2. Vararepr.     Herold Henriksen                            herold.henriksen@hotmail.no

Div komiteer og utvalg

Arrangement- og sportkomite:
Alf Tore Kristoffersen

Sponsorkomite:

Møllerhaugkomite:
Tore Jakobsen
Jan-Morten Holst
Håvar Løberg

Valgkomite:
Håvar Løberg
Knut H. Berntsen
Renate Rundmo

Kjøreinstruktører:
Knut-Herman Berntsen
Tore Jakobsen

Teknisk kontaktperson:
Eivind Øvremo

Caravankontakt:
Leder i avdelingen Bjørn-Kåre Brevik

Revisorer:
​Siv G Hansen
Anne M. Eriksen

Ridderkollegiet:
Greta Tøllefsen
Håvar Løberg
Knut H. Berntsen​

 

Annonser

 

 

Gassreklamehttp://www.lianscaravan.noGassreklame