Egne aktiviteter

 

 

NBCC Aktiviteter

 

Møllerhaugen Vinterplass

​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Velkommen som bruker av Møllerhaugen Vinterplass.

I denne mappa finner du reglement for Møllerhaugen Vinterplass, godkjent av årsmøte, og skisse av oppstillingsplassene.
I tillegg finner du lover og regler  vedr det elektriske i spikertelt, sjekklister, egenerklæring osv.
Se menypunkten oppe til venstre.​

Møllerhaugen Vinterplass har vært NBCC avd. Målselv og Omegn sin vinterplass siden sist på 70 tallet. Eiendommen eies av Ingolf og Tore Stenersen som vi betaler en årlig leie til.

Plassen drives av alle som står i Møllerhaugen. Vi eier grillbua, sanitærhuset og klubbhuset, og disse kan brukes fritt av medlemmene.

Selve driften av Møllerhaugen Vinterplass er basert på lagarbeid.

Møllerhaugkomiteen har bl.a. ansvar for tildeling av plasser, avlesning av strøm 4 ganger pr. sesong. De sørger også for at det er utstyr tilstede til renhold og vedlike -hold.
Alle medlemmer som står her har et ansvar i forhold til felles oppgaver som:

  • Rengjøring av sanitærhuset (alle blir satt opp på vaskeliste som henger på toalettene)
  • Rengjøring av klubbhuset etter bruk
  • Snømåking på fellesarealer som trapp til sanitærhus og klubbhus og utenfor søppelcontainer.
  • Strømskapene skal holdes fri for snø slik at en har tilgang til de ved evt. strømbrudd og ved avlesning av strømmen. De som har strømskap i lag går sammen om måkingen.
  • Hver enkelt har ansvar for snømåking på sin tomt.
  • Hver vår og høst skal alle delta på dugnad. 
  •  


Alle ønskes et trivelig opphold ved Hauen

Hilsen fra Møllerhaugkomiteen og styret i NBCC avd. Målselv og Omegn ​


 

Annonser

 

 

Gassreklamehttp://www.lianscaravan.noGassreklame