Egne aktiviteter

 

 

NBCC Aktiviteter

 

Årsmøte 2015

​​​​​​ 

VARSEL OG INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NBCC AVD. MÅLSELV OG OMEGN

Medlemmer varsles herved at årsmøte i NBCC avd. Målselv og omegn vil bli avholdt:

DATO: Lørdag 7. februar 2015

TID : kl. 15.00

STED : Møllerbua, Møllerhaugen Vinterplass.

Styrets årsberetning og budsjettforslag, samt årsberetninger fra komiteene vil bli utdelt på årsmøte. Dersom du ønsker få tilsendt sakspapirer før årsmøte, vennligst kontakt sekretær:

Ingjerd Johansen tlf. 98 88 77 92

INNKOMNE SAKER.

I henhold til vedtektene 9.2.4 må medlemmer som ønsker fremme forslag for årsmøte, sende disse slik at de er mottatt av styret senest FIRE UKER før årsmøte.

Saker som medlemmene ønsker behandlet må sendes skriftlig til styret ved leder Jan-Hugo Richardsen, Skognes, 9372 Gibostad.

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE

 

Sak 1: Åpning
Sak 2: Godkjenning av dagsorden
Sak 3: Valg av møtedirigent, møtesekretr og 2 medlemmer til underskrive protokollen
Sak 4: Styrets beretning
Sak 5: Revidert regnskap
Sak 6: Innkomne saker
Sak 7: Budsjettforslag
Sak 8: Valg
Sak 9: Avslutning.

Adgang til årsmøte. I henhold til vedtektene 2.3 er det bare medlemmer som har gyldig medlemskap som har adgang til årsmøtet. 

Annonser

 

 

Gassreklamehttp://www.lianscaravan.noGassreklame