Egne aktiviteter

 

 

NBCC Aktiviteter

 

Kontakt foreningen

STYRET OG KOMITEER 2015

FUNKSJON                                   NAVN                        EPOST                     TELEFON

LEDER                                                   ARNE RINGEN                     arringen@bbnett.no           41438225

NESTLEDER                                         ODD AMUNDSEN                 oeamund@gmail.com      92039200

KASSERER                                            ODMUND SVEEN                 odmsveen@bbnett.no       47705016

SEKRETÆR                                            ARVE NØRJORDET             arv-noer@online.no                91727417

STYREMEDLEM                                   KIRSTI INGUNN OLSTSD    kirsti.olstad@outlook.com    95995614

STYREMEDLEM                                      GRETHE BRUMOEN            nerogut@hotmail.com         41327893

STYREMEDLEM                                   HÅVARD ØYGARD              havard.oygard@fjellnett.no  91569464

1 VARA                                                   TROND STENSHAGEN        tstenshagen@outlook.com  90171598

2 VARA                                                  LARS TRAASETH                latraase@bbnett.no              41425012

WEB  ANSVARLIG                                  JOHNNY GRINDVOLL          grindvoll@bbnett.no           95981573

REDAKTØR SLEPET                        TURID AA. GRINDVOLL       turid_@bbnett.no               95981634

RIDDER KOLLEGIET                        LARS-HELGE ENGMO

                                                                   LARS TRÅSETH

                                                                   BJØRN SLÅEN

ARRANGEMENTSKOMITE               TROND STENSHAGEN

                                                                  EVA STENSHAGEN

                                                                  IGOR SOLTES

                                                                  AGATA DZURKOVA

                                                                  ANDERS SKAVÅS

                                                                  TORIL SØRSVEEN

REVISORER                                             HELGE HØISTAD

                                                                  ANDREAS LIEN

VALGKOMITE                                          OLAV KJÆRNET

                                                                  OLAV MAGNAR BØ

                                                                  STEIN ERIK MESSENLIEN

TRAFIKK SIKKERHETS KOMITE         IVAN KLEVMO

                                                                  LARS TRAASETH

                                                               ARILD KAULUM

 

TEKNISK DELEGERT                       LARS TRAASETH


 

Annonser

 

 

anonse til NBCC 2015anonse til NBCC 2015
Mohagen Bilhttp://www.mohagenbil.noMohagen Bil
Hagen Caravanhttp://www.hagen-caravan.noHagen Caravan
Hagen Bil AShttp://www.hagenbil.noHagen Bil AS