Egne aktiviteter

 

 

NBCC Aktiviteter

 

UTSATT: Innkalling til årsmøte 2020

​​​​NBCC avd. Kristiansund og omegn

Dato: 3. februar 2021 kl. 19:00
Sted: Dalegata 184, vis a vis ABC-Bakken barnehage

Årsmøtet er utsatt på grunn av restriksjoner i forbindelse med covid-19. Vi kommer tilbake med nytt tidspunkt når smittevernstiltakene tillater det.

  1. Åpning
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Valg av dirigent, møtesekretær og to medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Styrets beretning
  5. Årsregnskap og revisjonsberetning
  6. Innkomne saker
  7. Budsjettforslag 2021
  8. Valg
  9. Avslutning

Med vennlig hilsen​​​
Styret​


 

Annonser