Egne aktiviteter

 

 

NBCC Aktiviteter

 

Årsberetning for 2021

​​ 

NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB NCC_logo_RGB

AVD. 163 KONGSBERG OG OMEGN

POSTBOKS 137, KONGSBERG


ÅRSBERETNING 2021

Styret har i tiden 26 juni til 9 februar 2022 bestått av:


Leder: Jørn Anders Brunsvik

Nestleder: Olav Masteholtet

Styremedlem: Ivar Engen

Styremedlem/Sekretær: Grete Bilden

Styremedlem/kasserer: Finn Andersson

Web ansvarlig: Grete Bilden

Varamedlem:          Bente Hørtvedt

Varamedlem:


Ridderkollegiet:

Leder: Gerd Irene Aaker (Ridder)

Medlem: Olav Masteholtet (Ridder)

Medlem:


Valgkomite:

Leder: Styret

Medlem: Ikke funnet kandidat

Medlem: Ikke funnet kandidat


Revisor:

Revisor: Aslak Høgetveit

Revisor: Kjell Ranheim 


Redaksjonskomite: Jørn Anders Brunsvik

Trykk/Layout: Jørn Anders Brunsvik


Tekniskkomite: Finn Andersson

Jørn Anders Brunsvik

Olav Masteholtet

Bobilkontakt: Finn Andersson

Kjøreinstruktør: Tom Jensen


Andre tillitsverv i NBCC:

Jørn Anders Brunsvik er Regionleder i RegionTE/VE/BU for 2021

Olav J. Masteholtet er vara til Valgkomiteen i Region TE/VE/BU for 2021.

Aslak Høgetveit er Regional Kjøreinstruktør i Region TE/VE/BU for 2021.

Jørn Anders Brunsvik Varamedlem til Sentralstyret

Ridderkollegiet:

Vår avdeling har etablert et ridderkollegium for «Det edle Drag» det ble vedtatt på årsmøte i    1997. Det ble ikke delt ut noen Edel Drag i 2021.


Langt medlemskap i NBCC:

30 år Gerd Irene Aaker, Jan Toverud

25 år Olav C. Semb Kristoffersen, Ferieland Nosjø, Morten Pedersen, Kjell Ranheim, Per Egil Nysæther

20 år Reidun og Finn Andersson

              10 år Harald Oddvar Solheim, Karin M.G. Popperud, Geir Lundheim, 

Magne Evald Perdersen, Christer Ødegården, Magne Harald Risan


Styrets arbeid:

Styret har i perioden gjennomført 4 styremøter, 0 medlemsmøter og 2 treff. Medlemsutvikling:

Styret hadde som mål å bli 170 medlemmer i 2021, men pr 31.12.21 var vi 150 medlemmer.


Aktiviteter:

Markedsføring/Medlemsverving

Den beste markedsføringen av klubben er gjennom fornøyde medlemmer. 


Teknisk kontroll 10 mai

På grunn av Covid 19 fikk vi ikke komme til Trafikkstasjonen på Notodden, derfor valgt klubben å kjøre en Gasstest og megging av vogner og bobiler på Moane. 

Til Moane kom det: Totalt. 15 stk: 3 stk campingvogner og 12 stk bobiler. Det ble funnet noen småfeil som vår Eminente mann Eirik Skoglund rettet opp i.


Medlemsmøter:

Det har ikke vært mulig å gjennomføre noen medlemsmøter i 2021 da vi ikke kunne se at noe av det vi skulle gjennomføre kunne holde seg innenfor restriksjonene som var blitt gitt av FHI. 


Treff:

Vårtreff på Teksten Camping 25 til 27 juni

Klubben har gjennomført ett Vårtreff i egen regi dette året og det var lagt til Teksten Camping i Gvarv. Det var 25 enheter som hadde funnet fram dit. Vi fikk en helg med Sankthans aften og mye moro.

Eda Treffet: 

Ble Avlyst


Nordisk Camping Treff 8 - 13 juli

Ble gjennomført med nesten bare besøk fra vertslandet Finland.


Høstreff: 3 -5 september 

Høsttreffet i klubben var også i år lagt til Bø Camping den 3 til 5 september.  Det kom 25 enheter fra klubben denne helgen, og alle var der hele helgen til ende. Vi hadde Stigegolf på lørdag og det ble servert ett enkelt måltid til alle sammen.


Regionstyremøte 8 april

Regionstyremøte var lagt til Klubblokalet til Kongsberg og Omegn. Jørn Anders Brunsvik møtte som regionleder og Finn Andersson som delegat. Olav Masteholtet var ikke til stede.


Regionårsmøte 8 november

Dette ble avholdt på Klubblokalet til Kongsberg og Omegn på Moane. Jørn Anders Brunsvik møtte som Regionleder og Finn Andersson som delegat, her ble Jørn Anders Brunsvik valgt som Regionleder for Region 9. og Olav Masteholtet ble valgt til varamedlem for Regionen. 


Redaksjonskomiteen:

Redaksjonskomiteen har i løpet av året gitt ut 1 utgave av Medlemsbladet Sølv Camper`n.

Det har blitt hentet stoff fra andre klubber og NBCC sentralt i tillegg til den redaksjonen og styret har skrevet.

Vi håper alltid på mere innspill fra medlemmene, slik at vi kan lage ett enda bedre medlemsblad.

Bobil kontakten:

Dette er en person man kan ta kontakt med for å få hjelp til diverse spørsmål og han blir mye spurt under hele året.


Lokale Medlemstilbud:

I år har vi hatt disse lokale medlemstilbud:

  • Caravan Shop på Kongsberg gir 10% 

  • Bilutstyr Tuven på Notodden gir 15%

  • Mekonomen på Kongsberg gir 10 % 

  • Felg Outlet på Kongsberg gir 15% 

  • Bilxtra på Notodden og Kongsberg har gode tilbud, Bilxtra kjeden er landsdekkende og nærmere tilbud finnes på NBCC sine nettsider.

Hjemmeside:

Hjemmesiden vår er oppe og går, den blir jevnlig oppdatert med ny info. Her gjør vår Web ansvarlig Grete Bilden en god jobb. 

Sentralt jobbes det med å lage nye nettsider. 

Avslutning:

Vi i styret vil takke for tilliten som er vist oss, samtidig som vi ønsker fortsatt framgang for NBCC og vår avdeling.

Styret 

Annonser