Egne aktiviteter

 

 

NBCC Aktiviteter

 

Protokoll årsmøte på Teksten Camping

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB, Avd. Kongsberg og omegn. 

Protokoll fra Årsmøte 2021. 

Møtet ble holdt Lørdag 26 juni på Teksten Familecamping. 

Møtet var innkalt med følgende dagsorden: 

1. Åpning. 

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

3. Valg av: Dirigent, møtesekretær og to medlemmer til å underskrive protokollen. 

4. Styrets beretning. 

5. Revidert regnskap. 

6. Innkomne forslag. 

7. Budsjettforslag. 

8. Valg. 

9. Utdeling av hedersmerker. 

10. Avslutning. 

1. Åpning. 

Møtet startet kl 13.00. Det var 25 medlemmer til stede. Avdelingens leder Jørn Anders Brunsvik ønsket velkommen. Deretter hadde vi et minutts stillhet for å minnes de medlemmene som var gått bort i 2020. 

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent. 

3. Valg av dirigent, møtesekretær og to medlemmer til å underskrive protokollen. 

Jørn Anders Brunsvik ble foreslått og valgt til dirigent, Gerd Irene Aaker ble foreslått og valgt til møtesekretær, Finn Andersson og Ivar Engen ble foreslått og valgt til å underskrive protokollen. Alle valgt med akklamasjon. 

4. Styrets beretning. 

Jørn Anders Brunsvik leste årsberetningen. Årsberetningen ble godkjent. 

5. Revidert regnskap. 

Finn Andersson orienterte om regnskapet og at det var revidert. Han leste revisorenes beretning. Revisor Kjell Ranheim var til stede. Regnskapet ble godkjent. 

6. Innkomne forslag. 

Det var ikke kommet inn noen forslag til styret. 

7. Budsjettforslag. 

​Finn Andersson gjennomgikk budsjettet og regner med omtrent samme nivå som i 2020. Forslaget godtatt. 

8. Valg. 

Vi har ikke hatt noen valgkomite, og har heller ikke i år vært mulig å få fylt alle vervene. Det er Jørn som har hatt hånd om dette. 

Styret for 2021: 

Leder:                                           Jørn Anders Brunsvik                  gjenvalgt for 2 år 

Styremedl./Nestleder:                    Olav Masteholtet                       ikke på valg 

Styremedl./Kasserer:                      Finn Andersson                          gjenvalgt for 2 år 

Styremedl./Sekretær: Styremedl.    Ivar Engen                                  ikke på valg 

Styremedl.                                    Grete Bilden                               ikke på valg 

Styremedl Varamedl.                     Bente Hørtvedt                          valgt for 2 år 

Revisor:                                         Aslak Høgetveit                          valgt for 2 år 

                                                    Kjell Ranheim                             ikke på valg 

Valgkomite: Leder Valgkomite                                              Ingen kandidater funnet                                                     2 medlemmer til valgkomite 

Tre medlemmer til Ridderkollegium for ”Det edle drag”, (velges for 1 år): 

Gerd Irene Aaker, leder 1 år 

Olav Masteholtet, for 1 år 

Forslaget fra Jørn fra i fjor følges opp i år, om å bruke de ridderne vi har, og slik blir det. 

De som er valgt er forespurt og godkjent. Vi mangler fortsatt kandidater til Valgkomiteen, og vil forsøke å fylle disse plassene. 

9. Utdeling av hedersmerker. 

Jørn delte ut hedersmerker til de som har vært medlemmer i 35, 30, 25, 20 og 10 år. Det var 3 medlemmer tilstede og de fikk overrekt sin diplom og merk. De som ikke var tilsted for dette tilsendt i posten 

10. Avslutning. 

Jørn takket Gerd Irene Aaker for alt hun har gjort for foreningen i tiden hun har vært med i styret. Til slutt takket for oppmøtet og møtet ble hevet. 

Gvarv 26 Juni 2021. 

Gerd Irene Aaker Protokollfører

………………………………………..           ………..…………………………                                                         ​Finn Andersson                     Ivar Engen​​​


 

Annonser