Egne aktiviteter

 

 

NBCC Aktiviteter

 

Innkalling til årsmøte 2021

​​​​​

ÅRSMØTE 2021

Under henvisning til Vedtektenes § 9.2 innkaller NBCC avd. Kongsberg og Omegn til årsmøte

Onsdag 10 Februar 2021 kl 1900.  Utsatt inntil videre​​

Holdes i Klubblokalene til NBCC avd. 163 adresse st. hansveien 11 Moane.

Saksliste:

 1. Åpning
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. Valg av: Dirigent, møtesekretær og to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Styrets Beretning
 5.  Revidert Regnskap
 6. Innkomne forslag
 7. Budsjettforslag
 8. Valg
 9. Utdeling av hedersmerker
 10. Avslutning

   

  Vedr. forslag til årsmøte vises til vedtektene §9.2.4:

  Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende 4 uker før møtet holdes.

  Vedr. fremmøte vises til vedtektene §9.2.8:

  Bare avdelingens medlemmer som har gyldig medlemskap på det tidspunktet årsmøte holdes, har adgang til årsmøte. Uten Stemmerett kan landsstyremedlemmer, komitemedlemmer og sekretariat adgang til årsmøtet. Gyldig prøvemedlemskap er å anse som ordinært medlemskap.

  Videre vises til vedtektene §2.6:

  Ved avstemming har de fremmøte 1 – en – stemme hver, dog begrenset til 2 – to – stemmer pr medlemskap.

  Årsmøtedokumentene vil bli utlevert på årsmøte. Ønsker noen innsyn i de før årsmøtet, vil de kunne få disse tilsendt ved å henvende seg til Jørn Anders Brunsvik mobil 47755943 eller epost

   j-brunsv@online.no

 

Annonser