Egne aktiviteter

 

 

NBCC Aktiviteter

 

Aktivitetskalender

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Medlemsmøter/Aktiviteter 2018​


ÅRSMØTE 2018 

Under henvisning til Vedtektenes § 9.2 innkaller NBCC avd. Kongsberg og Omegn til årsmøte Onsdag 7 Februar kl 1900. Holdes i Klubblokalene til NBCC avd. 163 adresse st. hansveien 11 Moane. 

Saksliste: Åpning 

Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Valg av: Dirigent, møtesekretær og to medlemmer til å underskrive protokollen. 

Styrets Beretning 

Revidert Regnskap 

Innkomne forslag 

Budsjettforslag 

Valg 

Utdeling av hedersmerker 

Avslutning 

Vedr. forslag til årsmøte vises til vedtektene §9.2.4: Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende 4 uker før møteti holdes. 

Vedr. fremmøte vises til vedtektene §9.2.8: Bare avdelingens medlemmer som har gyldig medlemskap på det tidspunktet årsmøte holdes, har adgang til årsmøte. Uten Stemmerett kan landsstyremedlemmer, komitemedlemmer og sekretariat adgang til årsmøtet. Gyldig prøvemedlemskap er å anse som ordinært medlemskap. Videre vises til vedtektene §2.6: Ved avstemming har de fremmøte 1 – en – stemme hver, dog begrenset til 2 – to – stemmer pr medlemskap. Årsmøtedokumentene vil bli utlevert på årsmøte. 

Ønsker noen innsyn i de før årsmøtet, vil de kunne få disse tilsendt ved å henvende seg til Jørn Anders Brunsvik mobil 47755943 eller epost j-brunsv@online.no ​

​​​DatoArrangement​​Ansvarlig avd. / Sted
​7.februar​Årsmøte​​Moane ​


​Nordisk Caravan treff ​​​​​2018Sverige 

Annonser