Egne aktiviteter

 

 

NBCC Aktiviteter

 

Årsmøte 7 februar 2018

​​​​​​​​​​​​

NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB                                                                    

AVD. 163 KONGSBERG OG OMEGN

POSTBOKS 137, KONGSBERG

 

ÅRSBERETNING 2017

Styret har i tiden 8. februar 2017 til 7. februar 2018 bestått av:

 

               Leder:                                               Jørn Anders Brunsvik

               Nestleder:                                         Eirik Skoglund

               Styremedlem:                                    Olav Masteholtet

               Styremedlem/Sekretær:                     Gerd Irene Aaker

               Styremedlem/kasserer:                      Finn Andersson                               

               Styremedlem/Web ansvarlig:              Grete Bilden

               Varamedlem:                                     Kjetil Thomassen​

 

Ridderkollegiet:

               Leder:                                               Gerd Irene Aaker(Ridder)

               Medlem:                                           Olav Masteholtet(Ridder)

               Medlem:                                           Øivind Slåbakk(Ridder)

 

Valgkomite:

               Leder:                                                Styret

               Medlem:                                           Ikke funnet kandidat

               Medlem:                                           Ikke funnet kandidat

 

Revisor:

               Revisor:                                            Aslak Høgetveit

               Revisor:                                            Kjell Ranheim fra September

 

Redaksjonskomite:

                                                                          Jørn Anders Brunsvik

                                                                         

Trykk/Layout:

                                                                          Jørn Anders Brunsvik

Tekniskkomite:

                                                                          Kjetil Thomassen

                                                                          Eirik Skoglund

                                                                          Olav Masteholtet

Bobilkontakt

                                                                          Eirik Skoglund

Kjøreinstruktør:

                                                                          Tom Jensen​

Andre tillitsverv i NBCC:

Olav J. Masteholtet er leder av Valgkomiteen i Region TE/VE/BU for 2017

Aslak Høgetveit er Regional Kjøreinstruktør i Region TE/VE/BU for 2017

              

Ridderkollegiet:

Vår avdeling har etablert et ridderkolledium for «Det edel Drag» det ble vedtatt på årsmøte i 1997. Det ble ikke delt ut noen Edel Drag i 2017

Langt medlemskap i NBCC:

               30 år             Thor Bratlie

                25 år             Haldor Velta, Rudolf Andreas Gehe, Tor Hustveit Mælandsmo

               20 år              Haldor Ranheim, Olav Masteholtet, Per Vidar Aukrust

               10 år               Arne Grimnes, Harald Johansen, Harry Adolf Johansen,                                                Jan Erik Innvær, Knut Thor Larsgård, Tina Beate Nykaas​                                              Torbjørn Thorsdalen,​ Tore Kristian Jorder​

Styretes arbeid:

Styret har i perioden gjennomført 9 styremøter, 2 medlemsmøte og 2 treff

Medlemsutvikling:

Styret hadde som mål å bli 200 medlemmer i 2017, men pr 31.12.17 var vi 157 medlemmer.​

Aktiviteter:

Markedsføring/Medlemsverving

Den beste markedsføringen av klubben er gjennom fornøyde medlemmer. Vi profilerte oss    på teknisk kontroll på Notodden. Vi har en jobb å gjøre for å bli flinkere til å vise oss fram.

Teknisk kontroll 9 mai

Kontrollen var på Notodden: Totalt. 9 stk: 2 stk campingvogn og 7 stk bobiler.​

Medlemsmøter:

Vi har i perioden gjennomført 1 medlemsmøte og 1 medlemsmøte avlyst .

Det ble holdt på Brannvesenet i Notodden og Bowling Kongsberg

Medlemsmøte Brannvesenet i Notodden

Klubben avholdt medlemsmøtet hos brannvesenet i Notodden

Kveldens viktige tema var Brannvern, leder for forebyggende Johnny Brenna tok de 21 medlemmene i gjennom de nyeste reglene som ble innført 1 januar 2017. Alle fremmøtte fikk utdelt et hefte som omhandlet reglene og det møte varte frem til ca kl 21.00.

Medlemsmøte Bowling Kongsberg​

Bowlingen ble avlyst da det var ikke noe respons på dette.

Treff:

Vårtreff ved Teksten Camping 23 til 25 Juni

Klubben har gjennomført ett Vår treff i egen regi dette året og det var lagt til Teksten Camping i Gvarv og det var 21 enheter som hadde funnet fram dit. Vi fikk en helg med sankt hans aften og mye moro.

Eda Treffet 28-30 April: 2 enheter fra avdelingen deltok som vi vet om.

Regiontreffet 9-11 juni: Ble holdt på Hallingdal Feriepark vi er usikker på om noen fra avd var der

Nordisk Camping Treff 9 - 15 juli

I år var det i Finland og vi har ikke hørt om det var noen fra vår avdeling som var der.

Høstreff  22 - 24 September

Høsttreffet i klubben var i år på Sanda Camping den 22 -24. september.  Det kom 15 enheter  fra klubben denne helgen, alle var der hele helgen til ende. Noen tok seg spaserturer i nærmiljøet langs elven og inne på området. Kreative medlemmer fant på lotteri og gåter. På kvelden ble det felles samling rundt 3 griller og mange gode historier ble fortalt.  De fremmøtte var alle godt voksne som syntes treffet var koselig. På søndagen var det premier fra lotteriet og til de med flest riktige svar på gåtene.

Regionstyremøte 05.03.17

Regionstyremøte var lagt til Kongsberg og Omegn sitt Klubblokale. Jørn Anders Brunsvik møtte som delegat og Finn Andersson som observatør og Olav Masteholtet som leder av Valgkomiteen.

Regionårsmøte 12.11.17:

Dette ble avholdt på Klubblokalet til Kongsberg og Omegn på Moane. Jørn Anders Brunsvik møtte som delegat og Finn Andersson som observatører og Olav Masteholtet som leder av valgkomiteen.​

Redaksjonskomiteen:

Redaksjonskomiteen har i løpet av året gitt ut 3 utgaver av Medlemsbladet Sølv Camper`n.

Det har blitt hentet stoff fra andre klubber og NBCC sentralt i tillegg til den redaksjonen og  styret har skrevet.

Vi håper alltid på mere innspill fra medlemmene, slik at vi kan lage ett enda bedre medlemsblad.

Bobil kontakten:

Dette er en person man kan ta kontakt med for å få hjelp til diverse spørsmål og han ble flittig brukt under teknisk kontroll på notodden.

Lokale Medlemstilbud:

I år har vi hatt disse lokale medlemstilbud Caravan Shop Kongsberg, Bilutstyr Tuven Notodden, Mekonomen Kongsberg, Felg Outlet Kongsberg,bilxtra og Otters Bil notodden

Hjemmeside:

Vi har endelig fått i gang hjemmesiden vår igjen, men det står fortsatt litt jobb igjen og her gjør vår nye Wed ansvarlig Grete Bilden en god jobb..

Avslutning:

Vi i styret vil takke for tilliten som er vist oss, samtidig som vi ønsker fortsatt framgang for  NBCC og vår avdeling​

Styret​​


 

Annonser