Egne aktiviteter

 

 

NBCC Aktiviteter

 

Årsmøte Avd 163

​​​​NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB, Avd. Kongsberg og omegn.

Protokoll fra Årsmøte 2017.

Møtet ble holdt onsdag 9. februar 2017 i lokalet avdelingen leier i St. Hansveien 11, Moane, Kongsberg.

Møtet var innkalt med følgende dagsorden:

1. Åpning.                

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.                                      

3. Valg av: Dirigent, møtesekretær og to medlemmer til å underskrive protokollen.                                                                                   

4. Styrets beretning.                                                                               

5. Revidert regnskap.                                                                              

6. Innkomne forslag.                                                                               

7. Budsjettforslag.                                                                                   

8. Valg.                                                                                                       

9. Utdeling av hedersmerker.                                                               

10. Avslutning.

​​1. ​​Åpning.

Møtet startet kl. 19.00, det var 8 medlemmer til stede. Avdelingens leder Jørn Anders Brunsvik ønsket velkommen. Et minutts stillhet ble holdt for å minnes de medlemmene som var gått bort i 2016.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.                                                 

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.        

3. Valg av møteleder, møtesekretær og to medlemmer til å underskrive protokollen.                                                                                                                

Dirigent: Jørn Anders Brunsvik.

Møtesekretær: Gerd Irene Aaker

Protokollunderskrivere: Eirik Skoglund og Harald Flatin.

Alle valgt med akklamasjon.

4. Styrets beretning.                                                                                                                                                            

Jørn Anders Brunsvik leste årsberetningen. Det ble stilt spørsmål om ikke Bil-Ekstra skulle vært med i lokaltilbudene, og det ble bemerket at det er et landsdekkende tilbud og ikke bare innen Kongsberg og omegn.

Med endringene med Bil-Ekstra ble årsberetningen godkjent.

 

5. Revidert regnskap.                                                                                        

Kassereren orienterte om regnskapet og leste opp revisorenes beretning, ingen av revisorene var tilstede.                                                                                                                                                                                                                               

6. Innkomne forslag.                                                                                          

Ingen forslag var kommet inn.

 

7. Budsjettforslag.

Kassereren gikk gjennom og orienterte om de forskjellige postene.

Forslaget ble godkjent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

8. Valg.                                                                                                                   

Vi har ikke hatt noen valgkomite, og har heller ikke i år vært mulig å få fylt alle vervene. Det er Jørn som har hatt hånd om dette.

Sittende styre:                                                                   Nytt styre:

Leder: Jørn Anders Brunsvik, er på valg                        Jørn Anders Brunsvik, for 2 år

Nestleder: Borgar Koppangen, ikke på valg                  Eirik Skoglund, for 1 år

Kasserer: Finn Andersson, er på valg                           Finn Andersson, for 2 år

Sekretær: Gerd Irene Aaker, er ikke på valg

Styre.medl: Olav Masteholtet, er ikke på valg

Styre.medl: Eirik Skoglund, er på valg                          Grete Bilden, ny, valgt 2 år

Varamedl: Kjetil Thomassen, er på valg                       Kjetil Thomassen, for 2 år

Varamedl: Tormod R. Hansen, er på valg                     Ingen ny kandidat

Revisor:  Aslak Høgetveit, er på valg                            Aslak Høgetveit for 2 år

Tor Edmund Thoresen, går ut                                     Ingen ny kandidat

Valgkomite: Leder og 2 medlemmer                           Ingen kandidater

 

Tre medlemmer til Ridderkollegium for "Det edle drag", (velges for 1 år):

Tor Edmund Thoresen, er på valg                              Gerd Irene Aaker, leder 1 år

Øivind Slåbakk, er på valg                                        Øivind Slåbakk, for 1 år

Olav Masteholtet, er på valg                                     Olav Masteholtet, for 1 år

 

Jørn kom med forslaget om at vi kunne bruke de ridderne vi har, og slik ble det.

 

De som er valgt er forespurt og godkjent. Styret mangler et varamedlem og en revisor. Styret fikk mandat til å forsøke å fylle disse plassene og plassene i valgkomiteen.

 

9. Utdeling av hedersmerker.  

Jørn delte ut hedersmerker til de som har vært medlemmer i 30, 25, 20 og 10 år. Det var bare en av medlemmene, som var til stede, og det var Olav Masteholtet.

 

10. Avslutning.                                                                                                                

Jørn takket for oppmøtet og møtet ble hevet.

Kongsberg, 10. februar 2017.

Gerd Irene Aaker

Protokollførerne Eirik Skoglund og Harald Flatin underskrev protokollen.


 

Annonser